Werkgevers Open Teelten doen cao eindbod aan vakorganisatie

aspergeboer trekker op land

De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten, zijnde NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos, hebben na zeven onderhandelingsrondes de vakorganisaties op 15 maart 2021 een eindbod gedaan. Wanneer dit bod door de leden van de vakorganisaties wordt aanvaard, is er een nieuwe cao voor de Open Teelten.

Volgens werkgevers is er geen zicht om er op een andere wijze uit te komen dan met een eindbod. Een eindbod was het hoogst haalbare, werkgevers hoopten er samen onderling uit te komen, in overleg zijn we tot een eindbod gekomen. Dit wordt nu voorgelegd aan de werknemers. Daarmee komt er namelijk duidelijkheid voor de cao Open Teelten, die al meer dan een jaar ongewijzigd voortduurt.

Op hoofdlijn houdt dit bod het volgende in:

– De cao heeft een looptijd van 1 maart 2021 tot 1 maart 2023
– Een loonsverhoging van 4% (per eerstvolgende betaalperiode na totstandkoming cao-akkoord met 2% en 2% per 1 juli 2022)
– Een geclausuleerde verlaging van de zondagstoeslag van 100% naar 50%
– Een afspraak om te overleggen over een lage WW-premie voor seizoensgerelateerde arbeid, wanneer de overheid haar toezegging bevestigt
– Een afspraak over een onderzoek naar betere huisvesting, die ook een hogere werknemersbijdrage zou kunnen rechtvaardigen
– Een afspraak naar de ontwikkeling en verbetering van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in de sector

Wim van den Boomen, voorzitter van de onderhandelingsdelegatie is gematigd tevreden: “Ik denk dat we met het bod een balans hebben gevonden tussen de economische werkelijkheid in de sector en een goede cao voor onze leden en medewerkers. Aan de andere kant is het jammer dat we uiteindelijk met een eindbod moesten komen, je hoopt er natuurlijk door te onderhandelen uit te komen. Maar wij nemen nu wel, in het kader van goed werkgeverschap, onze verantwoordelijkheid voor het tot stand komen van de cao Open Teelten” . 

Werkgevers wachten nu de reactie van de bonden af. Is die positief dan worden de nieuwe cao teksten gemaakt en worden deze ter algemeen verbindend verklaring (AVV) aangeboden aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Wanneer die AVV er is zal de cao voor de gehele sector, en niet enkel voor de leden van de betrokken werkgeversorganisaties gelden.