Werkbezoek huisvestingslocatie Ruigrok Tower Aalsmeer

Op maandag 2 oktober jl. organiseerden Greenports Nederland en LTO Nederland een werkbezoek naar de Ruigrok Tower in Aalsmeer waar de Ruigrok Groep 250 internationale medewerkers huisvest. Ruim vijftig belangstellenden, variërend van bestuurders tot ambtenaren en ondernemers, kregen een rondleiding door het complex. Daarnaast gaven wethouder Sven Spaargaren van de gemeente Aalsmeer en Nick Tol, managing director van de Ruigrok Groep, een presentatie over de totstandkoming van de huisvestingslocatie. 

Heldere eisen, heldere afspraken

De Ruigrok Tower is gesitueerd aan de rand van het bedrijventerrein Greenpark in Aalsmeer en werd in 2022 geopend. De meeste internationale medewerkers die er wonen gaan met de fiets naar hun werk op Greenpark of op het naastgelegen veilingterrein. Het complex heeft een eigen beheerder die onder andere aanspreekpunt is voor de internationale medewerkers die er wonen en voor omwonenden. Ook ziet de beheerder erop toe dat de huisregels stringent nageleefd worden conform de afspraken tussen de gemeente Aalsmeer en de Ruigrok Groep. Sven Spaargaren: “We hebben als gemeente vooraf eisen gesteld ten aanzien van bijvoorbeeld de kwaliteit, faciliteiten, het beheer, de inschrijving van internationale medewerkers in de gemeente (het BRP) en certificering. Ook hebben we afgesproken dat de internationale medewerkers die hier gehuisvest zijn zoveel mogelijk in de omgeving werken.”

Convenant

De afspraken kwamen – zo vertelden zowel Sven Spaargaren als Nick Tol – in goed overleg en volledige openheid tot stand en zijn vastgelegd in een convenant tussen de gemeente Aalsmeer en de Ruigrok Groep. Sven Spaargaren: “De afspraken waren niet vrijblijvend, vandaar een convenant als basis onder de samenwerking: dat schept helderheid in verwachtingen naar elkaar.” Het convenant heeft goede resultaten opgeleverd. Zo is er bijna geen sprake van overlast en zijn er werkbare werkwijzen afgesproken voor het inschrijven van internationale medewerkers bij de gemeente en voor de verrekening van verblijfsbelasting voor de internationale medewerkers die hier korter dan vier maanden verblijven.

Lessons learned

Nick Tol lichtte in zijn presentatie de visie van de Ruigrok Groep op huisvesting toe. Gezien de aard van het werk dat zij aanbieden, richt de Ruigrok Groep zich in de werving vooral op mannen en vrouwen die samen in Nederland willen werken. Dit is een van de redenen waarom in de Ruigrok Tower relatief veel tweepersoonskamers gerealiseerd zijn. Omdat de Ruigrok Groep alleen regionaal actief is, streeft het bedrijf ernaar hun internationale medewerkers zo dicht mogelijk bij het werk te huisvesten. Dat dit in Aalsmeer goed gelukt is, blijkt uit een van de lesson learned die Sven Spaargaren naar voren bracht: “We hebben een parkeernorm gehanteerd van 0,3 parkeerplaats per bed, dat is achteraf veel te hoog geweest. Er is sprake van veel collectief woon-werkvervoer en er wordt veel gefietst naar het werk. De fietsenstalling had daarom nog groter kunnen zijn. Ook de recreatieve voorzieningen kunnen nog verbeterd worden.”

Samenwerking

Zowel Sven Spaargaren als Nick Tol benadrukten in hun presentatie dat samenwerking een belangrijke voorwaarde is om goede woon-, werk- en leefomstandigheden te creëren voor internationale medewerkers. Sven Spaargaren: “We zetten niet alleen in op samenwerking binnen onze gemeente maar ook regionaal. We willen internationale medewerkers goed huisvesten, in balans met het draagvlak binnen onze gemeenschap en de aanwezigheid van sociale voorzieningen. Dan is regionale samenwerking van groot belang”. Nick Tol: “We moeten met elkaar in gesprek blijven over goede oplossingen voor internationale medewerkers. Dan is er nog veel mogelijk, daarvan ben ik overtuigd.”

Dit werkbezoek was het derde in een reeks van vier werkbezoeken die Greenports Nederland en LTO Nederland organiseren. Door middel van deze reeks werkbezoeken willen beide organisaties met name bestuurders, ambtenaren, ondernemers en andere betrokkenen goede voorbeelden laten zien van huisvestingslocaties. De werkbezoeken vinden plaats bij verschillende soorten huisvesting: van grootschalige huisvesting in een chaletpark tot huisvesting bij een bedrijf of op een bedrijventerrein. Houd voor meer informatie over het volgende werkbezoek, onze berichtgeving in de gaten.

Bron: LTO Nederland en Greenports Nederland

Gerelateerde berichten