Werk bieden aan mensen met arbeidsbeperking wordt eenvoudiger

Op 17 oktober 2023 heeft Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) het Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak en quotumregeling aan de Tweede Kamer aangeboden. Deze wet maakt het voor jou als werkgever simpeler en aantrekkelijker om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

In de banenafspraak, die in 2013 tot stand is gekomen, is door het kabinet en vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers de afspraak gemaakt te zorgen voor 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking bij gewone werkgevers. Inmiddels staat de teller op 81.000 banen en om in 2026 het doel van 125.000 banen te bereiken stelt het kabinet een aantal verbeteringen voor.

Werkgevers ontzorgen

Wanneer je als werkgever iemand uit de banenafspraak aanneemt, ontvang je maximaal drie jaar loonkostenvoordeel. Minister Schouten wil nu dat werkgevers dit voordeel houden zolang de werknemer in dienst blijft. Ook is het dan niet meer nodig om een speciale verklaring aan te vragen bij het UWV om dit loonkostenvoordeel te krijgen.

Geen onderscheid tussen werkgevers

Het kabinet wil toe naar één banenafspraak. Waar nu is afgesproken dat zowel het bedrijfsleven als de overheid elk zorgen voor extra banen, maakt het straks niet meer uit bij welke werkgever iemand werkt.

Quotumregeling

Deze regeling heeft straks niet alleen een heffing voor werkgevers die afgesproken aantallen niet halen, maar ook een bonus voor werkgevers die juist goed presteren. Zij ontvangen dan een hoger loonkostenvoordeel banenafspraak. Het in dienst nemen van meer mensen met een arbeidsbeperking wordt daarmee beloond.

Lees hier het wetsvoorstel.