Voorstellenbrieven onderhandelingen cao Glastuinbouw uitgewisseld

Nieuwe versie: Cao-onderhandelingen Glastuinbouw gestart

Afgelopen donderdag 30 november zijn de voorstellenbrieven tussen vakbonden en werkgevers in de Glastuinbouw uitgewisseld. Dit is de officiële opening van de cao-onderhandelingen. Samen met vakbonden is er verkennend gesproken over de gevolgen van de verhoging van het Wettelijk Minimum Loon voor ons loongebouw.

Verhoging wettelijk minimumloon 1-1-2024

De nieuwe rekenregels voor het wettelijk minimum uurloon en de indexatie samen maken dat het nieuwe minimum uurloon op 1 januari 13,27 euro wordt. Dit zal in ieder geval vanaf 1 januari betaald moeten worden. De entree van schaal B is bij ons gekoppeld aan het Wettelijk minimumloon. Veel medewerkers stromen ieder jaar op deze schaal in. Een belangrijke vraag aan de cao-tafel: Hoe bied je medewerkers nog perspectief op salarisgroei in schaal B?

Loongebouw
Op 1 januari komen zonder cao-afspraken ook de start salarissen van C, D en E onder het minimumloon uit. Hoe doe je recht aan het verschil in zwaarte van werk en salarisschalen ook bij de aanvangssalarissen? Belangrijke vragen die met vakbonden en een expert van FNV verkend zijn.

Voor de werkgeverspartij was ook het onderzoek naar het loongebouw uitgevoerd door organisatie advies bureau Eprom belangrijk. Positieve punten aan ons loongebouw zijn het perspectief, het salaris dat kan worden bereikt.

Voorstellen brieven
Loon en loonschalen mogen nog zo belangrijk zijn, in een cao komen ook andere zaken aan bod. Een cao regelt een groot pakket aan arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Een cao draagt bij aan eerlijke concurrentie en aan het imago van de sector. In de voorstellenbrief wordt een breed pakket aan onderwerpen genoemd.

De cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland kun je de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen volgen.

Gerelateerde berichten

Cao-onderhandelingen Glastuinbouw gestart

Met het uitwisselen van de voorstellenbrieven zijn de cao-onderhandelingen gestart. Op vrijdag 8 december hebben de onderhandelingsdelegaties met elkaar gesproken.