Verandering uitzendcao per 1 juli 2023

Veel werkgevers in de agrarische sector werken, naast werknemers in eigen dienst, ook met uitzendkrachten. Voor uitzendkrachten gaat er wat veranderen per 1 juli 2023. Per die datum zijn er wijzigingen van kracht in de uitzendcao die door ABU en NBBU in samenwerking met vakbonden zijn afgesproken. Veel uitzendbureaus zijn aangesloten bij ABU of  NBBU. Zij, maar ook niet-leden die de uitzend-cao in hun uitzendovereenkomsten van toepassing hebben verklaard, zullen deze wijzigingen per 1 juli 2023 moeten volgen.

Je moet hierbij denken aan;

  • Periodieke verhogingen en inschaling die ook gaan gelden voor uitzendkrachten
  • Het recht op kostenvergoedingen en toeslagen zoals ook geldt voor de reguliere werknemers
  • De beëindiging van het uitzendbeding bij ziekte
  • Uitzendkrachten bouwen pensioen op vanaf de eerste werkdag via hun pensioenfonds

Vanuit de Werkgeverslijn adviseren we inhoudelijk niet over deze cao, maar meer informatie over de cao-wijziging vind je op de site van ABU of NBBU.