Vanaf 2024 pensioenopbouw vanaf 18 jaar

Werknemers starten vanaf 1 januari 2024 eerder met pensioen opbouwen. Een werknemer bouwt dan vanaf 18 jaar pensioen op. Nu is dat nog vanaf 21 jaar. De overheid wil graag dat zoveel mogelijk werkenden pensioen opbouwen. Deze verandering heeft gevolgen voor werkgevers en werknemers.

Heb je als werkgever werknemers in dienst die jonger zijn dan 21 jaar in dienst en meer dan € 15.202 (in 2023) verdienen? Dan ga je pensioenpremie voor hen afdragen. Het is belangrijk dat je jouw salarispakket en (externe) salarisadministratie daarop inricht. Vanaf 1 januari 2024 ben je verplicht hun gegevens aan te leveren bij het pensioenfonds.

Niet alle jonge werknemers gaan pensioen opbouwen. Ze bouwen pas pensioen op als hun salaris boven de franchise (€ 15.202 in 2023 bij voltijd) uitkomt. Bij een deeltijdbaan wordt de franchise naar rato berekend.

Het is verstandig jouw medewerkers van 18 jaar en ouder die meer verdienen dan € 15.202 (in 2023 bij voltijd) uit te leggen dat zij pensioen gaan opbouwen en dat daarvoor premie zal worden ingehouden van het brutosalaris. Hoeveel dat zal zijn, is te zien op hun loonstrook.

Bron: BPL Pensioen

Gerelateerde berichten

Bericht van BPL: Verhoging pensioen, premie blijft gelijk, pensioenopbouw omhoog

Jaarlijks maken sociale partners en het bestuur van BPL Pensioen nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Waaronder de premie en het opbouwpercentage.

Bijeenkomst voor werknemers: ontwikkelingen en keuzes rondom pensioen

In november organiseert BPL pensioen drie informatiebijeenkomsten voor werknemers. Wat verandert er in 2024? Welke keuzes kun je maken als je met pensioen gaat?