Vakantiedagen en feestdagen, hoe zit het ook alweer?

De periode met feestdagen komt er weer aan én voor een aantal sectoren komt de vervaltermijn van wettelijke vakantiedagen (per 1 juli) weer in zicht. Hoe zit het ook alweer met alle regels hierover?

Koe

Vervaltermijn
In de cao staat afgesproken wanneer vakantiedagen komen te vervallen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen. Vier keer het aantal uren wat een werknemer per week werkt zijn de wettelijke dagen: vanuit het arbeidsrecht hebben werknemers recht op vier weken vakantie per jaar. Vanuit de cao kun je recht hebben op meer vakantiedagen, het meerdere noemen we bovenwettelijke vakantiedagen.

De volgende vervaltermijnen voor vakantiedagen gelden vanuit onze cao:

  • Cao Glastuinbouw: sinds 1 januari 2022 geldt voor de wettelijke vakantiedagen een vervaltermijn van twee jaar na afloop van het jaar waarin ze zijn opgebouwd. Dit geldt voor de wettelijke dagen die vanaf dan zijn opgebouwd, voor de wettelijke dagen die zijn opgebouwd tot 1 januari 2022 geldt nog de vervaltermijn van vijf jaar. De bovenwettelijke vakantiedagen komen ook na vijf jaar te vervallen.
  • Cao Open Teelten en cao Productiegerichte Dierhouderij: in deze cao’s is sprake van een regulier vervaltermijn. Wettelijke vakantiedagen komen te vervallen op 1 juli volgend op het jaar waarin de dagen worden opgebouwd. De bovenwettelijke dagen kennen een vervaltermijn van vijf jaar.

Let op: heeft je werknemer nog vakantiedagen staan die binnenkort komen te vervallen? Dan ben je als werkgever verplicht om hem hierover te informeren en de kans te geven om die vakantiedagen alsnog op te nemen. Als de werknemer daar niet de kans voor krijgt komen de dagen niet te vervallen.

Feestdagen
Werkt jouw werknemer op een feestdag? Dan heeft hij op grond van de cao waarschijnlijk recht op een extra vergoeding over de gewerkte uren.
In de cao’s Glastuinbouw en Open Teelten is afgesproken dat de werknemer zijn gewone periodeloon krijgt en daarnaast het loon over de gewerkte uren en 50% toeslag. Werkt een voltijd werknemer 6 uur bijvoorbeeld op Tweede Paasdag, dan geldt dat hij naast zijn gewone loon ook nog 6 uur tegen 150% uitbetaald krijgt.

In de cao Productiegerichte Dierhouderij is afgesproken dat de werknemer naast zijn periodeloon recht heeft op vervangende vrije tijd voor de gewerkte uren en een toeslag van 100%. Een voltijd werknemer die bijvoorbeeld op Tweede Paasdag 6 uur werkt krijgt in deze cao naast zijn gewone loon dus 6 uur vrije tijd en een toeslag van 100%.

Voor 5 mei geldt dat het dit jaar geen lustrumjaar is en dus in alle agrarische cao’s geen doorbetaalde feestdag. Wil je werknemer vrij op 5 mei? Dan kan hij hiervoor een vakantiedag aanvragen.

Tip: alle informatie over vakantie en verlof hebben we op een rij gezet op de themapagina vakantiedagen. Zie hieronder het gerelateerde bericht.

Gerelateerde berichten

vakantiefoto

Vakantiedagen

Rust nemen na een periode van hard werken is erg belangrijk. Wat zijn in 2024 de afspraken en mogelijkheden voor het opnemen van vakantieverlof?