Vakantiedagen agrarische cao’s

Rust nemen na een periode van hard werken is erg belangrijk. Daarom is het belangrijk voor werknemers om af en toe vrij te nemen.  Misschien ben jij nu op een rij aan het zetten hoeveel verlof jouw werknemers nog hebben staan voor dit jaar en de berekeningen van verlofsaldi voor volgend jaar. Hoe ga je dan om met parttime werknemers? Of met werknemers die een werkweek van 40 of 42 uur hebben?

Recht op wettelijke en bovenwettelijk vakantiedagen

In Nederland heeft iedere werknemer recht op wettelijke vakantiedagen. Uitgedrukt in uren is dit viermaal het aantal uren dat werknemer werkt per week. Als er naast de wettelijke vakantiedagen nog meer vakantiedagen zijn spreken we van ‘bovenwettelijk vakantiedagen’. In de agrarische cao’s zijn er bovenwettelijke vakantiedagen afgesproken. Hieronder vind je een overzicht van de verlofsoorten per cao:

Verlofsoorten per cao

Productiegerichte DierhouderijOpen TeeltenGlastuinbouw
Wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagenEen fulltime werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar (hoofdstuk 3.1)Een fulltime werknemer heeft recht op 25 vakantiedagen per jaar (art. 27.2)Een fulltime werknemer heeft recht op 25,5 vakantiedagen per jaar. Dit staat gelijk aan 9,77% van het aantal overeengekomen arbeidsuren per jaar (art. 39.2)
JongerenEen werknemer die bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt heeft in dat desbetreffende jaar recht op 28 vakantiedagen bij een voltijd dienstverband (tabel 3.1.1.)Een werknemer die bij aanvang van het vakantiejaar de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt heeft in dat desbetreffende jaar recht op 28 vakantiedagen bij een voltijd dienstverband (art. 27.3)Een werknemer jongen dan 18 jaar heeft in het desbetreffende jaar recht op 30 vakantiedagen bij een voltijds dienstverband (art. 39.3)
DienstverbandOnder art. 3.1.2 zijn afspraken gemaakt voor medewerkers met een langdurig dienstverband bij een werkgever over extra bovenwettelijke vakantie-uren.Geen extra vakantiedagen op basis van lengte dienstverband.Een werknemer die sinds 1 juli 2005, of langer geleden in dienst is, heeft recht op extra vakantiedagen (art 39.4b)
LeeftijdWerknemers hebben recht op extra verlofdagen vanaf 57-jarige leeftijd (art 3.1.3)Onder art.27.5 zijn afspraken gemaakt over extra bovenwettelijk verlof voor medewerkers boven de 50 jaar.Onder art. 39.4 is er een overgangsregeling afgesproken over extra leeftijd gerelateerde verlofuren.

 

Parttime en fulltime

In de cao’s worden de vakantierechten uitgedrukt op basis van een fulltime arbeidsovereenkomst. Maar wat als werknemer parttime werkt? Of een arbeidsovereenkomst heeft van 40 of 42 uur per week?

De vakantierechten worden dan naar rato berekend. De standaard werkweek in de agrarische cao’s is 38 uur per week. Als een werknemer bijvoorbeeld recht heeft op 25 vakantiedagen dan zijn dat 190 uren (25 doorbetaalde vakantiedagen van 7,6 uur).

Als een werknemer parttime werkt, bijvoorbeeld 24 uur per week dan heeft hij recht op 120 uren. Je berekent dit door het fulltime-recht (190) te delen door 38. En dit vermenigvuldig je met 24.

In de cao’s bestaat de mogelijkheid om meer dan 38 uur per week te werken. Bijvoorbeeld 40 of 42 uur per week. De werknemer werkt dan niet 7,6 uur per dag maar 8 uur of 8,4 uur. Als de werknemer dan een dag vrij neemt krijgt hij 8 uur of 8,4 uur doorbetaald. Bij een werkweek van 40 of 42 uur heb je dus evenveel vakantiedagen als bij een werkweek van 38 uur, alleen krijgt je bij een vakantiedag meer uren per dag doorbetaald.

Per cao ziet dit er zo uit:

Productiegerichte DierhouderijOpen TeeltenGlastuinbouw
38 uur per week190 vakantie uren per jaar190 vakantie uren per jaar193,8 vakantie uren per jaar
40 uur per week200 vakantie uren per jaar200 vakantie uren per jaar204 vakantie uren per jaar
42 uur per week210 vakantie uren per jaar210 vakantie uren per jaar214,2 vakantie uren per jaar

*bovenstaande tabel gaat uit van een werknemer zonder extra verlofdagen op basis van leeftijd of lengte dienstverband

Uit dienst

Gaat werknemer halverwege het jaar uit dienst? Dan zijn de vakantierechten berekend over het deel van het jaar dat hij een arbeidsovereenkomst had. Voorbeeld: werknemer zegt zijn baan op en hij werkt nog tot 1 april 2023. De vakantierechten zijn dan berekend over drie maanden in plaats van over twaalf. Een werknemer in de Open Teelten die 38 uur per week werkt heeft 190 vakantie-uren per jaar. Werkt hij tot 1 april 2023? Dan heeft hij over 2023 recht op 47,5 vakantie-uren.

Gerelateerde berichten

vakantiefoto

Vakantiedagen

Rust nemen na een periode van hard werken is erg belangrijk. Wat zijn in 2023 de afspraken en mogelijkheden voor het opnemen van vakantieverlof?