Tussentijdse aanpassing cao Open Teelten algemeen verbindend verklaard

Open-Teelt-Bloembollen

In de cao Open Teelten zijn enkele tussentijdse wijzigingen doorgevoerd. De tussentijdse wijzigingen hebben vooral betrekking op de aanpassingen van de loontabellen. Vanaf 1 juli 2022 zijn deze van toepassing voor de leden van LTO Nederland (LTO Noord, ZLTO en LLTB) en de vaktechnische organisaties KAVB, NFO en Anthos. De tussentijdse wijzigingen zijn algemeen verbindend verklaard door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het besluit is hier terug te lezen. De tussentijdse aanpassingen gaan, voor werkgevers die niet gebonden zijn, gelden vanaf dinsdag 2 augustus.

De nieuwe cao-tekst inclusief de vierde tussentijdse wijziging is hier te bekijken.