Training leidinggeven voor akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers

trekker op een akker

Werkgevers, werknemers en ondernemers zonder personeel in de akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt kunnen zich inschrijven voor trainingen uit het Trainingsprogramma Talentoogst. Voor werkgevers en leidinggevenden wordt onder andere de training ‘Motiverend en resultaatgericht leidinggeven’ aangeboden in februari 2022. Aanmelden kan via Talentoogst.

In deze training leer je om motiverend en resultaatgericht leiderschap te ontwikkelen. Je versterkt je eigen inzichten en vaardigheden om een goede balans te vinden tussen marktbelangen, bedrijfsbelangen en persoonlijke belangen. Onderwerpen die aan bod komen:

  • kenmerken van goed leiderschap en wat dat voor jou betekent
  • effectief werkoverleg
  • slechtnieuwsgesprekken voeren
  • veranderingen in het bedrijf en leidinggeven
  • voorkomen, herkennen en omgaan met conflicten
  • motiveren van jezelf en medewerkers

Andere trainingen

Verder biedt het trainingsprogramma Talentoogst onder meer cursussen aan over smart farming, bewaren en landbouwtechniek. Maar ook een basiscursus akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt, watermanagement, kennismaking met bodem en een cursus motiverend en resultaatgericht leidinggeven maakt onderdeel uit van het pakket. Onafhankelijke aanbieders geven de cursus. Dit zijn Aeres Trainings Centre en AgraVisi.

De trainingen vinden plaats op verschillende locaties in Nederland. Dit is in het eerste kwartaal van 2022. Voor alle trainingen zijn de op dat moment geldende coronamaatregelen van de overheid van toepassing. Het programma is opgezet voor werknemers en werkgevers die werken volgens de CAO Open Teelten én afdragen aan Colland Arbeidsmarkt.

Aanmelden

Aanmelden kan via de website www.talentoogst.nl. Hier staat ook per cursus een cursusbeschrijving en informatie over kosten, data en locaties. Dit programma wordt gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt.