Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne voor derdelanders nog van kracht

Vlag Oekraïne

Door een uitspraak van de Raad van State op 1 september is de datum van 4 september voor de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne voor Derdelanders voorlopig bevroren. Dit in afwachting van de uitspraak van de Raad van Stage over de rechtmatigheid van deze beëindiging.

Eerder is gecommuniceerd dat per 4 september 2023 ontheemden met een tijdelijke Oekraïense verblijfsvergunning niet langer onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne (RTB) zouden vallen.

Echter, de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid heeft op 2 september 2023 besloten de gevolgen van de beëindiging van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders te bevriezen tot de Raad van State uitspraak doet over de rechtmatigheid van deze beëindiging. Dit betekent dat derdelanders tot die tijd in Nederland mogen blijven, recht houden op de voorzieningen én mogen werken zonder dat de werkgever een tewerkstellingsvergunning nodig heeft. Derdelanders krijgen van de IND hierover een brief. In deze brief is uitgelegd dat het O-document langer geldig blijft. Meer informatie hierover staat op deze pagina: Bevriezing beëindiging Richtlijn Tijdelijke Bescherming voor derdelanders uit Oekraïne | Opvang vluchtelingen uit Oekraïne | Rijksoverheid.nl.

Personen die onder de Richtlijn tijdelijke bescherming Oekraïne vallen, mogen arbeid in loondienst verrichten in Nederland zonder tewerkstellingsvergunning. Wel geldt er een meldplicht. Meer informatie over het aan het werk hebben van Oekraïners staat op onze themapagina.

Deze vrijstelling van de tewerkstellingsvergunningplicht geldt dus ook vanaf 4 september 2023 nog voor de derdelanders. Dit blijft gelden tot aan het moment dat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de rechtmatigheid van de beëindiging van de tijdelijke bescherming voor derdelanders met tijdelijk verblijf in Oekraïne.

Of de medewerker uit Oekraïne op jouw bedrijf ook na 4 september 2023 nog onder de bescherming van de Richtlijn tijdelijke bescherming valt, wordt bepaald door de geldigheidsdatum van het O-document. De groep derdelanders met een tijdelijk verblijfsrecht in Oekraïne ontvangt van de IND een brief waarmee de geldigheid van het O-document wordt verlengd. Daarmee kun je controleren of jouw medewerker nog onder de richtlijn valt. Meer informatie over het bewijs van verblijf (O-document, sticker en eventueel een verlengingsbrief) staat op de website van de IND.

Gerelateerde berichten

Vlag Oekraïne

Derdelanders uit Oekraïne: tijdelijke bescherming stopt 4 september

Derdelanders met een tijdelijke verblijfsvergunning in Oekraïne, vallen vanaf 4 september 2023 niet meer onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne.