SZW werkt eerste onderdelen hervorming arbeidsmarkt uit

Een eerste onderdeel van de door de overheid aangekondigde hervormingen op de arbeidsmarkt is uitgewerkt in het wetsvoorstel verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten, dat nu openstaat voor internetconsultatie. Begin april presenteerde het kabinet een pakket aan voorstellen die moeten bijdragen aan beter functioneren van de arbeidsmarkt. LTO wordt als een van de sociale partners bij de verdere uitwerking betrokken, en vindt het positief dat de overheid hiertoe nu de eerste stap zet.

Appeloogst

De Wet verbetering zekerheid flexibele arbeidskrachten regelt onder andere dat oproepcontracten vervangen worden door zogenaamde basiscontracten. Met een basiscontract leggen werkgever en werknemer een minimum aantal uren vast, niet zijnde nul uren, over een periode van maximaal een kwartaal. Hierdoor behoudt de werkgever enige mate van flexibiliteit in zijn planning en inroostering, maar anderzijds krijgt de werknemer inzicht in hoeveel uren hij zal werken en wat zijn inkomen zal zijn. Het blijft wel mogelijk om scholieren en studenten te laten werken op basis van een oproepcontract.

Een ander element uit het wetsvoorstel is de introductie van de administratieve vervaltermijn. Deze vervaltermijn van 5 jaar vervangt de huidige tussenpoos om de keten van arbeidsovereenkomsten te onderbreken. De regering wil met deze maatregel voorkomen dat structureel werk in permanente tijdelijkheid wordt vervuld. De termijn van 5 jaar sluit aan op andere fiscale bewaartermijnen na beëindiging van het dienstverband van een werknemer.

Uitzondering voor seizoenarbeid

Het kabinet vindt dat het vaste contract de norm moet worden, maar erkent expliciet ook het belang van tijdelijke contracten zoals bij seizoenarbeid. Door de inzet van LTO blijft de onderbrekingstermijn voor ketens van tijdelijke contracten voor seizoenarbeid bestaan. Verder wil het kabinet het nieuwe basiscontract onder de lage WW-premie brengen. Daarmee wordt een eerste stap gezet om de werkgeverslasten te verlagen. Volgens LTO zullen er hierna meer nieuwe stappen moeten volgen voor structurele lastenverlichting.

Na de internetconsultatie volgt wetsbehandeling in het parlement. De beoogde inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2025 voor de administratieve vervaltermijn en 1 januari 2026 voor het basiscontract. Dit wetsvoorstel betreft niet alleen wijzigingen voor werknemers in loondienst maar ook voor uitzendkrachten.

Praktijk belangrijk bij uitwerking

LTO is als één van de drie werkgeversorganisaties betrokken bij de uitwerking van de voorstellen uit het arbeidsmarktpakket. De komende periode zullen er meer wetsvoorstellen voor internetnetconsultatie volgen. Dan gaat het onder andere om de afspraken over loondoorbetaling bij ziekte en re-integratie en de nieuwe Crisisregeling Personeelsbehoud. Dit proces blijven wij kritisch volgen en van praktische voorbeelden voorzien.

 

Bron: LTO Nederland

Gerelateerde berichten

Foto LTO Nederland

Minister SZW: uitzondering hoge WW-premie seizoensarbeid niet mogelijk

Vorige week heeft minister Van Gennip van SZW de deur gesloten voor een uitzondering op de hoge WW-premie voor seizoensarbeid.