Storten op G-rekening van uitzendbureau nu nóg belangrijker

Werklaptop-berekeningen

Zoals veel ondernemingen in Nederland hebben ook uitzendbureaus coronasteun (NOW en/of TVL) aangevraagd. Ook hebben sommige bedrijven uitstel van belastingbetaling gekregen. In een aantal gevallen blijkt de uiteindelijke omzetderving mee te vallen waardoor de steun en/of de nog niet betaalde belasting moet worden terugbetaald. Wij krijgen signalen dat hierdoor uitzendbureaus in financiële problemen komen of zijn en mogelijk hun premies en belastingen niet kunnen afdragen aan de Belastingdienst. Door de Wet Ketenaansprakelijkheid ben jij als inlener medeverantwoordelijk voor het betalen van die premies en belastingen. Als het uitzendbureau niet betaalt, kan de Belastingdienst jou als inlener aansprakelijk stellen.

Je kunt de aansprakelijkheid voor naheffingen premies en belastingen onder de volgende voorwaarden beperken:

  • Je doet zaken met een uitzendbureau dat is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (NEN 4400 norm), zie www.normeringarbeid.nl;
  • Je stort minimaal 25% van het factuurbedrag inclusief BTW op de G-rekening (onder vermelding van het factuurnummer, tijdvak en kenmerk van het werk);
  • Je kunt de overeenkomst met het uitzendbureau, de manurenregistratie en de betalingen direct laten zien;
  • Je kunt de identiteit van de ingeleende werknemers aantonen;
  • Je kunt (indien van toepassing) een kopie van de tewerkstellingsvergunning (TWV) laten zien.

Een G-rekening is een geblokkeerde bankrekening die uitsluitend kan worden gebruikt om betalingen te doen aan de Belastingdienst of een onderaannemer/uitlener. Je kunt een G-rekening gemakkelijk herkennen; een G-rekeningnummer bevat altijd de cijfers 099 op de 3 posities direct na de uit 4 letters bestaande bankcode.

Wil je meer tips over het veilig inzetten van een derde voor arbeid? Download dan onze vernieuwde checklist hier.