Scholingsvouchers werknemers paddenstoelenteelt beschikbaar

Champignons in bakjes

Voor werknemers in de sector paddenstoelenteelt zijn vanaf 1 januari 2023 scholingsvouchers beschikbaar. Werkgevers en vakbonden stellen via het fonds Colland Arbeidsmarkt een subsidie van maximaal € 1.500 per werknemer voor een cursus of opleiding beschikbaar en willen hiermee de scholing en inzetbaarheid van werknemers stimuleren. Met een scholingsvoucher krijgen werknemers de mogelijkheid om nieuwe kennis op te doen of nieuwe vaardigheden en technieken te leren die hen breder inzetbaar maakt. Een scholingsvoucher kan uitsluitend worden aangevraagd door werknemers voor een studie of opleiding naast het werk. Werknemers mogen zelf een keuze maken voor een studie of opleiding, maar deze moet wel arbeidsgericht zijn.

Lees hier meer over de regeling, de voorwaarden en het aanvraagproces bij Colland Arbeidsmarkt.

De flyer is ook in andere talen beschikbaar:

Gerelateerde berichten

Cao Paddenstoelen

De cao paddenstoelen is beëindigd sinds 1 januari 2005. Werkgevers- en werknemersorganisaties hebben sindsdien een aantal keren cao-onderhandelingen opgestart. Deze hebben tot op heden echter niet tot een nieuwe cao geleid.