Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022 van kracht

Werklaptop-berekeningen

Vanwege een EU-richtlijn moeten alle werkgevers in de EU zorgen voor heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor hun personeel. In Nederland gaat daarom op 1 augustus 2022 de ‘Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ in. Deze nieuwe wet heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen in de arbeidsovereenkomst. Hieronder lichten we dit kort toe.

Wat houdt de wet in?

Er zijn op vijf onderdelen gevolgen merkbaar van de EU-richtlijn.

  1. Informatieplicht bij indiensttreding

Als je een nieuwe werknemer in dienst neemt, moet je hem de nodige informatie geven over zijn rechten en plichten. Je moet werknemers goed informeren over zijn arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld in de arbeidsovereenkomst. Deze informatieplicht wordt uitgebreid.

  1. Verplichte opleiding personeel

Het kan zijn dat je werknemer door de wet of de cao voor jouw branche een bepaalde opleiding verplicht moet volgen. Als werkgever moet je die opleiding betalen en je werknemer moet de opleiding onder werktijd kunnen volgen.

  1. Regels nevenactiviteiten

Je mag een werknemer niet verbieden om buiten zijn afgesproken uren in het werkrooster te werken voor een andere werkgever. Alleen als je een zogenaamde ‘rechtvaardigingsgrond’ hebt mag je deze nevenwerkzaamheden nog verbieden.

  1. Voorspelbaar werkpatroon

Je moet zorgen voor een zo voorspelbaar mogelijk werkpatroon voor je werknemers. Bij een onvoorspelbaar werkpatroon (zoals het geval is bij oproepkrachten of medewerkers met een min/max contract) moet je jouw werknemers zo goed mogelijk informeren op welke momenten zij kunnen worden opgeroepen om te werken.

  1. Verzoek voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Een werknemer mag vragen om een vorm van werk met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Je werknemer moet hiervoor minimaal een halfjaar (26 weken) in dienst zijn. Je werknemer mag maximaal één keer per jaar een verzoek indienen voor meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Als werkgever ben je verplicht hier serieus naar te kijken. Waar mogelijk moet je aan zijn verzoek voldoen.

 Meer informatie

Bestaande arbeidsovereenkomsten hoeven niet te worden aangepast. Voor de werknemers die op of na 1 augustus in dienst treden geldt de nieuwe richtlijn met onmiddellijke ingang. Daarom is de Werkgeverslijn op dit moment de model arbeidsovereenkomsten aan het updaten. Deze kun je binnenkort op onze website downloaden. Ook werken we aan een themapagina en een praktische checklist die jij als werkgever kunt gebruiken om te checken of je aan de nieuwe richtlijn voldoet. Wil je je nu alvast verder verdiepen in de richtlijn? Lees dan de factsheet van Rijksoverheid.