Prinsjesdagplannen 2023

Tijdens de derde dinsdag van september heeft de regering de plannen voor 2023 gepresenteerd. Inhoudelijk bevatten die plannen voor het werkgeverschap weinig nieuws. Dat heeft ermee te maken dat veel voorstellen, zoals bijvoorbeeld de hervorming van de arbeidsmarkt, al ver gevorderd zijn in de uitwerking. Het feit dat het kabinet aftredend is en dus weinig nieuw beleid “mag” maken, speelt natuurlijk ook een rol. Een paar kleine veranderingen zijn er natuurlijk wel.

Reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt wederom aangepast. Op 1 januari 2023 ging de onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer. Toen werd meteen aangekondigd dat de vergoeding per 1 januari 2024 € 0,22 zou worden. Echter is nu in het belastingplan voor 2024 opgenomen dat deze onbelaste kilometervergoeding wordt verhoogd naar € 0,23.

Daarnaast wordt het voor werkgevers makkelijker om OV-abonnementen te verstrekken aan werknemers. De vrijstelling voor OV-abonnementen en voordeelurenkaarten wordt verruimd en er hoeft belasting te worden betaald als de werknemer de OV-kaart voor zakelijke reizen gebruikt.

Hoogte vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte van de WKR (Werkkostenregeling) wordt per 2024 1,92%. In 2023 was deze tijdelijk verruimd naar 3%, om werkgeverslasten te verlagen en investeringen aantrekkelijk te maken. In 2024 gaat deze dus weer terug naar ongeveer het ‘oude’ tarief, maar wel iets verruimd ten opzichte van 2022, toen was deze vrije ruimte 1,7%. Hiermee kun je als werkgever dus iets meer cadeaus en vergoeding geven zonder dat je daar loonbelasting over hoeft te betalen.

Hoger nettoloon

Net als vorig jaar worden er ook nu maatregelen genomen om de koopkracht te vergroten. Een van de maatregelen is een verhoging van de arbeidskorting. Deze wordt voor 2024 verhoogd naar € 5.553,-. Werknemers met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000,- gaan er hierdoor op vooruit. Daarnaast gaat er een streep door het halveren van de jonggehandicaptenkorting en wordt de afbouw van de dubbele algemene heffingskorting voor mensen in de bijstand in 2024 bevroren. Ook gaat het kindgebonden budget voor de meeste huishoudens omhoog, en stijgt de maximale huurtoeslag bij een laag inkomen.

Als werkgever merk je hier niets van, maar voor werknemers betekent dit dat zij er in veel gevallen netto iets op vooruit zullen gaan.

Wettelijk minimumuurloon

Rondom het minimumloon was tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een hoop te doen. Zoals bekend gaat er 1 januari een minimumuurloon gelden. De Kamer had het plan opgevat om het minimumloon ook direct met een extra 1,7% te verhogen. Dat kwam op een kritische reactie van het kabinet te staan omdat de onderbouwing van het voorstel zwak is.  Inmiddels is dit nieuwe wettelijk minimumuurloon vastgesteld, namelijk op € 13,27. De verhoging van het wettelijk minimumloon bedraagt daarmee 3,75%.