Plannen 2024 ingediend bij Colland Arbeidsmarkt

Als werkgever investeer je graag in een toekomstbestendige land- en tuinbouw. Het is belangrijk dat jouw werknemers gezond, veilig en vitaal kunnen werken. Om flexibel om te kunnen gaan met verandering, is het verstandig ervoor te zorgen dat jouw personeel gekwalificeerd is en dat zij hun (vak) kennis kunnen blijven vergroten. Vele werkgevers zien de meerwaarde van een leven lang ontwikkelen en zijn graag goed werkgever door gezonde arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Dit alles draagt bij aan het goed functioneren van het arbeidsmarktbeleid.

Tegelijkertijd is het als individuele werkgever niet gemakkelijk om bijvoorbeeld de agrarische arbeidsmarkt te beïnvloeden. Als agrarisch werkgever draag je daarom af aan Colland Arbeidsmarkt. LTO Nederland is partner van Colland. Vanuit dit opleidings- en ontwikkelingsfonds werken werkgevers en vakbonden samen om landelijke projecten te initiëren, die jou als individuele werkgever kunnen ondersteunen in het werkgeverschap.

LTO Nederland en haar partners hebben inmiddels haar plannen voor 2024 ingediend. Er wordt in deze plannen gewerkt langs de drie pijlers: Arbeidsmarkt, Goed Werkgeverschap en Scholing en Ontwikkeling. De Commissie Onderwijs en Ondernemerschap, waar, naast de landelijke koepel, ook de regio’s en de vakgroepen in vertegenwoordigd zijn, hebben goede hoop dat deze plannen positief beoordeeld zullen worden door het CAM-bestuur. Er kan dan ook in 2024 weer volop ingezet worden op mooie projecten voor jou en jouw werknemers. Je kunt hierbij denken aan projecten als ‘Werken in de land- en tuinbouw’, waarbij gewerkt wordt aan het imago van de sector en het ontwikkelen van kansen voor zij-instromers. ‘Ruimte voor huisvesting’ focust zich op het realiseren van voldoende en kwalitatieve huisvesting voor internationale werknemers, en ‘Sterk onderwijs groene sector’ borgt het groene onderwijs in de regio waarbij de afstand tot het onderwijs en het bedrijfsleven verkleind wordt. En natuurlijk de ‘Werkgeverslijn land- en tuinbouw’, hier kun je terecht met al je werkgeversvragen, en voor praktische adviezen en tools om jou te ondersteunen in het werkgeverschap.

Zomaar een greep uit de vele plannen waar LTO Nederland (verder) aan werkt met haar partners. Benieuwd met welke partners er wordt samen gewerkt binnen deze projecten? Klik dan hier voor een overzicht.