Personeel

Personeel

Als werkgever in de land- en tuinbouw wilt u snel de informatie vinden die u nodig heeft om goed met uw personeel om te kunnen gaan. Uitleg over de cao, beloning, wetten en regels: de kennisbank arbeid biedt dit allemaal.

Waar bent u naar op zoek?

Artikelen

 • Dossiervorming

  De gegevens die u als werkgever hoort te bewaren zijn onder te verdelen in een personeelsdossier, een salarisadministratie en een…

 • Werkverdeling

  Door in een schema vast te leggen welke werkzaamheden bij welke persoon horen, ontstaat er duidelijkheid over welke functies er…

 • PersoneelOntslagEinde van rechtswege

  Aanzegplicht

  Heeft uw werknemer een contract voor bepaalde tijd, van 6 maanden of langer, dan bent u vanaf 1 januari 2015…

 • Samenwerking

  Hoewel we nog niet kunnen spreken van grote aantallen, zien we wel in toenemende mate dat agrarische bedrijven bekijken in…

 • Inhoud bedrijfsreglement

  Wat staat er in het bedrijfsreglement? De werkgever bepaalt zelf wat hij in het bedrijfsreglement opneemt, zolang de regels maar…

 • PersoneelMedezeggenschap

  Medezeggenschap op een agrarisch bedrijf

  Medezeggenschap betrekt werknemers bij de totstandkoming van besluiten in de onderneming. Via medezeggenschap kunnen de werknemers invloed uitoefenen op het…

 • Uitbreiden naar MFL bedrijf

  Het is belangrijk dat agrarische ondernemers die interesse hebben in verbredingsactiviteiten zich goed afvragen wat bij henzelf, hun omgeving en…

Load More