Overeenkomst voor collegiale in- en uitleen van arbeid

In de land- en tuinbouw zijn bedrijven waar tijdelijk geen of minder werk is en tegelijkertijd bedrijven die juist een tekort aan arbeidskrachten ervaren. Deze bedrijven kunnen onderling arbeidskrachten aan elkaar uitlenen, dat noemen we collegiale in- en uitleen. Wij hebben een voorbeeldovereenkomst gemaakt die je hiervoor kunt gebruiken.

Kool verpakken

Bij collegiale in- en uitleen worden door de collegiale uitlener werknemers ter beschikking gesteld om onder leiding en toezicht van de collegiale inlener te werken, zonder winstoogmerk, bij wijze van hulpbetoon en tijdelijk van aard.  Collegiale in- en uitleen is in principe niet gericht op overname van de werknemer door de collegiale inlener. Het is belangrijk om hier een goede overeenkomst aan ten grondslag te leggen.

Wij hebben een voorbeeldovereenkomst gemaakt die gebruikt kan worden als richtlijn voor een definitieve overeenkomst tussen bedrijven die arbeidskrachten willen inlenen en bedrijven die arbeidskrachten willen uitlenen. Je krijgt de voorbeeldovereenkomst per mail toegestuurd als je hieronder via de knop Downloads jouw contactgegevens aan ons doorgeeft.

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen

Deze modelovereenkomst kan worden gebruikt om de afspraken rondom collegiale in- en uitleen vast te leggen.

 

Model overeenkomst collegiale in- en uitleen van arbeid (PDF)

Nederlands