Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?

Winterfoto op het land

Momenteel is een groot gedeelte van Nederland gehuld onder een pak sneeuw en is het flink aan het vriezen. Dit kan zogenaamd onwerkbaar weer opleveren. We spreken van onwerkbaar weer indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer. Ook ná een periode van slecht weer kan er bijvoorbeeld nog sprake zijn van een slecht bewerkbaar land, waardoor er gebrek aan werk ontstaat.

Conform artikel 16 lid 4 van de cao Open Teelten is de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer. De werknemer is gehouden om voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten. Op dit moment kan geen aanspraak worden gemaakt op de regeling onwerkbaar van het UWV. Dat komt omdat er nog geen nieuwe cao Open Teelten is met een aangepaste bepaling voor de regeling onwerkbaar weer zoals de minister voorschrijft.

Overbruggingsregeling

Tot 1 januari 2018 konden werkgever en werknemer in onderling overleg een arbeidsovereenkomst met toepassing van de overbruggingsregeling overeenkomen. Op grond van deze overbruggingsregeling kan de werkgever in de periode van 15 november tot 1 april bepalen dat de werkzaamheden als gevolg van directe of indirecte weersgesteldheid maximaal 30 dagen worden onderbroken. Gedurende de periode van overbrugging dient de werkgever 100% van het feitelijke loon door te betalen aan de werknemer. Per 1 januari 2018 is deze overbruggingsregeling gesloten en worden er geen nieuwe deelnemers meer toegelaten. Meer informatie over de overbruggingsregeling leest u op de website van Colland Arbeidsmarkt.