Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?

Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?
18 januari 2017 Klaas Eenkhoorn

Momenteel is het in Nederland flink aan het vriezen. Dit kan zogenaamd onwerkbaar weer opleveren. We spreken van onwerkbaar weer indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer.

Ook ná een periode van slecht weer kan er bijvoorbeeld nog sprake zijn van een slecht bewerkbaar land, waardoor er gebrek aan werk ontstaat. Conform artikel 16-a is de werkgever gehouden het feitelijk loon door te betalen indien de werkzaamheden door ongunstige weersomstandigheden niet kunnen worden verricht door de werknemer. De werknemer is gehouden om voor de werkgever andere werkzaamheden op het bedrijf te verrichten.

Verder kunnen werkgever en werknemer (met een vast dienstverband) in de Open Teelten met elkaar overeenkomen dat de overbruggingsregeling van toepassing is op de arbeidsovereenkomst (artikel 16). De inhoud van de arbeidsovereenkomst moet dan voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in bijlage XI van de cao Open Teelten. Op grond van deze overbruggingsregeling kan de werkgever in de periode van 15 november tot 1 april bepalen dat de werkzaamheden als gevolg van directe of indirecte weersgesteldheid maximaal 30 dagen worden onderbroken. In dat geval is de overbruggingsregeling van toepassing. Gedurende de periode van overbrugging dient de werkgever sinds 1 april 2016 100% van het feitelijke loon door te betalen aan de werknemer. De werkgever kan voor iedere onwerkbare dag, met een maximum van 30 dagen per overbruggingsperiode, aanspraak maken op een vergoeding van het fonds. Het fonds hanteert hiervoor vaste vergoedingen per overbruggingsdag, welke jaarlijks door het bestuur van het Overbruggingsfonds worden vastgesteld. De verwachting is dat de OBF-vergoedingen voor de periode 2016-2017, medio maart bekend worden gemaakt.

Heeft u hierover vragen? Neem gerust contact met ons op via 088-888 66 88.

Tip: bekijk ook bijlage XI van de cao Open Teelten en de informatie over de overbruggingsregeling op de website van Colland Arbeidsmarkt.

0 Reacties

Laat een reactie achter