Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?

Winterfoto op het land