Onderhandelingsresultaat cao Glastuinbouw

Glastuinbouw

Vorige week hebben werkgevers en vakbonden een onderhandelingsresultaat bereikt. Centraal staat een nieuw loongebouw en loonsverhogingen voor de komende 15 maanden. Vakbonden en werkgevers leggen dit resultaat met een positief advies voor aan achterbannen (leden/bestuur). Als er wordt ingestemd met het onderhandelingsresultaat dan is er een nieuwe cao voor de sector. Op 6 februari is dit met zekerheid te zeggen. 

Looptijd
De cao die nu is afgelopen liep van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023. Eén jaar durend. In het onderhandelingsresultaat is een langere looptijd voorgesteld. De nieuwe cao zou dan lopen van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. Als er wordt ingestemd met het onderhandelingsresultaat dan is er een nieuwe cao met een looptijd van 15 maanden.

Op de website van Glastuinbouw Nederland kun je het onderhandelingsresultaat lezen. De officiële tekst is hier te vinden.