Onderhandelaarsakkoord cao open teelten: 8 % meer loon voor werknemers