Onderhandelaarsakkoord cao open teelten: 8 % meer loon voor werknemers

Onderhandelaarsakkoord cao open teelten: 8 % meer loon voor werknemers
3 februari 2023 Marco

Werkgevers en vakbonden hebben een onderhandelaarsakkoord bereikt over de cao open teelten die op 1 maart van dit jaar afloopt. De belangrijkste afspraak is dat de salarissen tot 1 juli 2024 met 8% zullen stijgen. FNV en CNV leggen dit akkoord momenteel voor aan hun leden.

De afgelopen weken is intensief onderhandeld over een pakket dat recht doet aan de financiële situatie van werknemers, maar ook past binnen de soms moeilijke omstandigheden waar de open teelten-sectoren zich in bevinden. Ook de forse stijging van het minimumloon per 1 januari vroeg om maatregelen.  Siward Swart, onderhandelaar namens de werkgevers: “ik ben tevreden over dit onderhandelaarsakkoord. In de gesprekken met de bonden hebben we meerdere mogelijkheden verkend. Dit is het uiteindelijke resultaat waar beide kanten van de tafel mee verder kunnen”. De cao wordt na instemming verlengd voor de duur van 16 maanden. De 8% wordt nog dit jaar verrekend met de lonen, te weten met 5% op 1 maart en 3% op 31 december. Daarnaast maken we afspraken over een onderzoek naar het koppelen van de kwaliteit van de huisvesting aan de afdracht van de kosten van die huisvesting.

Gedurende de onderhandelingen heeft de afvaardiging van de werkgevers afstemming gehad met de regiegroep open teelten. Daarin praten betrokken bestuurders en werkgevers uit de verschillende deelsectoren mee. Ook is het aan de regiegroep om de onderhandelingsdelegatie het mandaat mee te geven.

De vakbonden leggen het onderhandelaarsakkoord op dit moment voor aan hun achterban. Wanneer die instemmen, is er definitief een nieuwe cao voor de open teelten.

Bron: LTO Nederland

0 Reacties

Laat een reactie achter