Officiële cao-tekst Open Teelten beschikbaar

Poolse-arbeider

De officiële tekst van de nieuwe cao Open Teelten is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 2023. De belangrijkste wijziging in de cao is de verhoging van de salarisschalen en vergoedingen met 4%, waarvan 2% per 1 april 2021 en 2% per 1 juli 2022.
De algemeen verbindend verklaring is aangevraagd bij het ministerie van SZW, na algemeen verbindend verklaring geldt de cao Open Teelten voor alle ondernemers binnen de sector.

Met het oog op duurzaamheid worden niet meer automatisch cao-boekjes verstuurd. Mocht je toch graag een fysiek boekje willen ontvangen, dan kun je dat binnenkort doorgeven via een formulier op onze website. Bericht hierover volgt.