Nieuws

Laatste update: 19 maart 2021, 11:33

Blijf altijd op de hoogte van het laatste nieuws.

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

 • Nieuws
  Controle in koeienstal

  Terugkijken webinar over inspecties veiligheid rund- en melkveebedrijven

  Heb je hem gemist? Met deze link kun je het webinar van afgelopen dinsdag terugkijken: https://www.youtube.com/watch?v=lDHH7f0r0dI Waar ging het webinar…

 • Nieuws
  Kleurrijke bloemen in kas

  Voorbeeldbrief vakantie gedurende coronatijd inclusief vertalingen

  De coronapandemie heeft invloed op internationaal reizen. Denk bijvoorbeeld aan het op vakantie gaan of heen- of terugreizen naar het…

 • Nieuws

  Vertaalde tekst over maken coronavaccinatie afspraak in Nederland

  Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet tegen corona zijn gevaccineerd, kunnen dat in Nederland laten doen. Om in…

 • Nieuws
  Monitoren in koeienstal

  Webinar over inspecties veiligheid rund- en melkveebedrijven op 29 juni

  Heb jij je al voorbereid op de aangekondigde Arbowet-inspecties voor de rund- en melkveesector? Dinsdag 29 juni om 10.30 uur…

 • Nieuws
  Aardbeien plukken

  Subsidie beschikbaar ‘Tel mee met taal’

  Heb je medewerkers in dienst die de Nederlandse taal niet goed beheersen? Van 1 juni t/m 30 juni 2021 kan er weer…

 • Nieuws

  Podcast Werkgeverspraat: werken met jongeren

  Er is een nieuwe aflevering van Werkgeverpraat beschikbaar, dé podcast voor werkgevers in de land- en tuinbouw die zich willen…

 • Nieuws
  Boer voert koeien

  Heb je stagiairs of BBL’ers op je bedrijf? Vraag dan nu de Subsidieregeling Praktijkleren aan!

  De Subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling.…

 • Nieuws

  Verlaging AWF werkgeverspremie in najaar 2021

  Laatste update: 14 juni 2021, 17:21

  Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor…

 • Nieuws
  phone-laptop

  Bereikbaarheid Werkgeverslijn op 31 mei

  De Werkgeverslijn land– en tuinbouw is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Op maandag 31 mei zijn wij…

 • Nieuws

  Quarantaineplicht per 1 juni, vooralsnog beperkt gevolgen voor internationale werknemers

  Een nieuwe wet bepaalt dat reizigers, en dus ook internationale werknemers, uit zogenaamde ‘zeer hoogrisico-gebieden’ met ingang van 1 juni…

 • Nieuws
  varkenshouderij cao dierhouderij

  Cao-boekje Productiegerichte Dierhouderij bestellen

  Laatste update: 26 mei 2021, 08:05

  De cao Productiegerichte Dierhouderij is al een tijdje definitief en algemeen verbindend verklaard. Eerder deelden wij al de digitaal beschikbare…

 • Nieuws
  cao GGI

  Veranderingen reisadvies vanaf 15 mei

  Het kabinet heeft bekendgemaakt dat vanaf 15 mei per land wordt beoordeeld of daar naartoe gereisd kan worden. Daarmee wordt…

 • Nieuws
  coronavirus molecuul

  Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel quarantaineplicht internationale reizigers

  De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een verplichte coronatest én quarantaineplicht voor alle inkomende reizigers uit hoogrisicogebieden. De verplichting…

 • Nieuws
  Poolse-arbeider

  Officiële cao-tekst Open Teelten beschikbaar

  De officiële tekst van de nieuwe cao Open Teelten is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 maart 2021 tot…

 • Nieuws
  landbouw

  Nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in

  Op 10 mei maakt Minister Koolmees (SZW) bekend dat de nieuwe pensioenwet een jaar later dan verwacht in werking gaat…

 • Nieuws

  Bedragen wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 juli 2021 met 0,96% (na afronding). Het wettelijk…

 • Nieuws
  zwangere buik

  Mogelijk deels betaald ouderschapsverlof in 2022

  Een werknemer mag ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind heeft hij recht op 26 weken ouderschapsverlof.…

 • Nieuws
  Tulpen plukken

  Vaccineren van internationale werknemers

  Laatste update: 27 mei 2021, 13:32

  Vaccineren van internationale werknemers Internationale werknemers die in hun thuisland nog niet zijn gevaccineerd, kunnen zich in Nederland laten vaccineren.…

 • Nieuws
  Melkveehouder aan het werrk

  Aangekondigde inspecties rundveebedrijven

  De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) is in de rund- en melkveesector gestart met het controleren van bedrijven. Bedrijven hebben inmiddels…

 • Nieuws
  Bloemkolen laden

  Adviseur Werkgeverslijn land- en tuinbouw (32-40 uur, standplaats Zwolle)

  Lijkt het jou gaaf om als adviseur een concrete bijdrage te leveren aan goed werkgeverschap in de land- en tuinbouw?…

 • Nieuws
  Boer voert koeien

  Cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard

  Laatste update: 29 april 2021, 10:16

  De minister van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de cao Productiegerichte Dierhouderij algemeen verbindend verklaard met…

 • Nieuws
  phone-laptop

  Bereikbaarheid rond de feestdagen

  De Werkgeverslijn land– en tuinbouw is op werkdagen bereikbaar tussen 8.30 en 16.30 uur. Rond de feestdagen zijn er een…

 • Nieuws

  Loket vijfde aanvraagperiode NOW eerder en langer open

  Het loket voor het aanvragen van een tegemoetkoming NOW voor de vijfde aanvraagperiode gaat eerder open. Ook sluit het loket…

 • Nieuws

  Kijk nu terug: webinar over de nieuwe cao Open Teelten

  Maandag 19 april organiseerde de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar, waarbij Maartje Jager (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek…

 • Nieuws

  Uitnodiging webinar: laat je bijpraten over de nieuwe cao Open Teelten

  Eind maart hebben de vakbonden ingestemd met het eindbod van werkgevers in de Open Teelten, waarmee een nieuwe cao met…

 • Nieuws
  werkgever in de landbouw

  Update grenssituatie Duitsland

  Laatste update: 12 mei 2021, 17:17

  Met ingang van 6 april is Nederland door de Duitse overheid aangewezen als hoogincidentiegebied. Dit vanwege de verslechterde corona-situatie. De…

 • Nieuws
  Coronatest

  Test- en quarantaineplicht voor reizen naar Polen

  De Poolse overheid heeft extra maatregelen genomen om het stijgend aantal besmettingen tegen te gaan. Personen die naar Polen reizen,…

 • Nieuws
  COVID-19 zelftest met instructieboekje

  Corona zelftesten inzetten voor personeel

  Laatste update: 20 april 2021, 09:44

  De overheid is gestart met het goedkeuren van zelftesten. Fabrikanten van deze zelftesten mogen, na goedkeuring, deze zelftesten in Nederland…

 • Nieuws
  Fruitteler op trekker

  Nieuwe cao Open Teelten een feit

  Laatste update: 23 april 2021, 11:13

  De vakbonden FNV en CNV hebben gisteren ingestemd met het eindbod van de werkgevers Open Teelten. Daarmee is de nieuwe…

 • Nieuws
  cao GGI

  Verplichte test en quarantaine bij inreizen internationale werknemers op komst

  Het kabinet werkt aan een wetsvoorstel voor een verplichte coronatest én quarantaine voor alle inkomende reizigers waaronder dus ook internationale…

 • Nieuws
  Webinar afbeelding

  Uitnodiging webinar corona-update | 8 april 12:00 uur

  Ben jij erbij? Donderdag 8 april om 12:00 uur organiseren wij, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, opnieuw een webinar over…

 • Nieuws
  Akkerbouwers op het veld bij een rij uien

  Aanmelding piekarbeiders bij BPL Pensioen blijft tijdelijk mogelijk op de vertrouwde wijze

  Het nieuwe aangifteportaal van BPL Pensioen geeft problemen bij de aanmelding van groepen piekarbeiders. In het nieuwe portaal blijkt het…

 • Nieuws
  aspergeboer trekker op land

  Werkgevers Open Teelten doen cao eindbod aan vakorganisatie

  De werkgeversorganisaties betrokken bij de cao Open Teelten, zijnde NFO, KAVB, LTO Nederland en Anthos, hebben na zeven onderhandelingsrondes de…

 • Nieuws
  Oogst bespuiten

  Cao Open Teelten loopt af: wat betekent dit voor werkgevers?

  In het afgelopen jaar hebben werkgeversorganisaties en vakbonden geprobeerd om tot een nieuwe cao Open Teelten te komen. Helaas is…

 • Nieuws
  Boer voert koeien

  Looncijfers cao Productiegerichte Dierhouderij definitief

  Laatste update: 1 maart 2021, 08:16

  Onlangs is er een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij overeengekomen. Onderdeel van deze cao is een loonsverhoging van 1% per 1…

 • Nieuws

  Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

  Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag…

 • Nieuws
  vierluik dierhouderij.

  Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij

  Laatste update: 15 februari 2021, 09:18

  De cao voor de Productgerichte Dierhouderij treedt vanaf morgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in werking. In afwachting…

 • Nieuws
  Webinar afbeelding

  Uitnodiging webinar corona-update | 23 februari 12.00 uur

  Laatste update: 24 februari 2021, 08:45

  Bent u erbij? Dinsdag 23 februari 12:00 uur organiseren wij, de Werkgeverslijn land- en tuinbouw, opnieuw een webinar over de…

 • Nieuws
  Winterfoto op het land

  Onwerkbaar weer, wat kan ik doen als werkgever in de Open Teelten?

  Momenteel is een groot gedeelte van Nederland gehuld onder een pak sneeuw en is het flink aan het vriezen. Dit…

 • infographic-resultatencommunicatie

  Coronacrisis maakt cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw in agrarische sector nog meer duidelijk

  2020: de cruciale rol van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw Werkgevers weten ons te vinden voor vragen over cao en…

Load More