Nieuwe tekst cao Productiegerichte Dierhouderij beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023. De algemeen verbindend verklaring van deze cao is inmiddels aangevraagd bij het ministerie van SZW maar deze procedure duurt doorgaans enkele weken. Na algemeen verbindend verklaring geldt de cao Productiegerichte Dierhouderij voor alle ondernemers in de sector. De nieuwe cao-tekst kunt u hier downloaden.

Webinar nieuwe cao

In april heeft de Werkgeverslijn in samenwerking met LTO Nederland een webinar georganiseerd. Tijdens dat webinar zijn de wijzigingen van de cao toegelicht. Mocht je deze webinar hebben gemist, dan kan je deze hier terugkijken.

Cao Productiegerichte Dierhouderij

Hieronder kun je de meest recente cao-tekst, looncijfers en het functiehandboek downloaden. Ook is er een model arbeidsovereenkomst beschikbaar. Dit document bevat verschillende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde en onbepaalde tijd, toegespitst op de cao Productiegerichte Dierhouderij.

Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen.

Cao boekje Productiegerichte Dierhouderij 2022-2023 incl 1e TTW (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 juli 2023 (PDF)

Nederlands

Lonen cao Productiegerichte Dierhouderij per 1 januari 2023 (PDF)

Nederlands

Functiehandboek Dierhouderij (PDF) (Tip: het functiehandboek is ook online te raadplegen)

Nederlands

Eindbod Productiegerichte Dierhouderij 14 februari 2022 (PDF)

Nederlands

Productiegerichte Dierhouderij model arbeidsovereenkomst (PDF)

Nederlands / Engels / Pools / Russisch / Oekraïens