Nieuwe stijl, betere website, minder vragen bij de Werkgeverslijn in 2023

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne zorgden afgelopen jaren voor een opleving van het aantal vragen aan de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Dat dit in het ‘rustige’ 2023 is gedaald, is dus verklaarbaar. ‘Mogelijk is het ook verminderd dankzij onze vernieuwde website’, blikt adviseur Miranda Schenk terug.

Jaarlijks beantwoordt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw duizenden vragen. Deze vragen vormen niet alleen de basis voor het ontwikkelen van praktische tips en tools om agrarisch ondernemers met personeel in eigen dienst te ondersteunen in goed werkgeverschap. Ook leveren deze vragen een waardevolle input voor LTO in de belangenbehartiging: collega’s nemen deze signalen mee in de lobby.

Vorig jaar riep de nieuwe berekening van het wettelijk minimumloon veel werkgeversvragen op. Per 1 januari 2024 is het wettelijk minimum uurloon ingevoerd. In het verleden werd het wettelijk minimumloon, genoemd in weekbedragen, gedeeld door het aantal uren genoemd in de cao. Dit betekende dat iemand die viel onder een cao met een werkweek van 40 uur, per uur minder verdiende dan iemand die viel onder een cao met een werkweek van 38 uur.

Per uur zelfde loon

Dat is nu opgelost. Iedereen verdient sinds 1 januari 2024 per uur hetzelfde. Deze wijziging heeft veel impact op de loonsom van ondernemers, vooral in cao’s waar de werkweek 38 of 40 uur telt. In 2023 steeg het wettelijk minimumloon al met ruim 13 procent. Voor werkgevers die vallen onder agrarische cao’s betekent dit per 1 januari 2024 opnieuw een flinke verhoging die oploopt tot bijna 10 procent. Arbeidsadviseur Miranda Schenk licht toe: ‘Al deze verhogingen hebben natuurlijk enorm veel invloed op de loonschalen van de verschillende cao’s, waarbij veel treden onder water komen te staan.’ In 2023 liepen alle drie de agrarische cao’s af. De cao Open Teelten op 31 maart 2023 en de cao Glastuinbouw en de cao Productiegerichte Dierhouderij op 31 december 2023. De invloed van het wettelijk minimumloon op de loonschalen was hierbij een belangrijk onderwerp van gesprek. ‘Deze veranderingen roepen natuurlijk veel vragen op bij werkgevers. Daarom hebben we veel over het wettelijk minimumloon gecommuniceerd via nieuwsberichten, een themapagina, een webinar en een journaal. Via onze nieuwsbrieven blijven werkgevers altijd als eerste op de hoogte’, zegt Schenk.

Opfrisbeurt

‘Iedereen kent ons als Werkgeverslijn, ook al doen we nu veel meer dan alleen een telefonische helpdesk. Vanwege de bekendheid hebben we onze naam niet gewijzigd tijdens de grootschalige opfrisbeurt’, zegt de arbeidsadviseur. De huisstijl en website van de Werkgeverslijn zijn in 2023 volledig vernieuwd. ‘Onze herkenbare rode kleur is gebleven, maar uitgebreid met een breder en aansprekender kleurenpalet. Hoewel werkgevers en onze partners tevreden zijn over de kwaliteit van de Werkgeverslijn – de expertise, snelheid van actuele informatie, en onafhankelijk en praktisch advies – liet de vindbaarheid van informatie op onze site soms net te wensen over.’ Schenk: ‘We hebben de website opnieuw ingericht, waardoor alles nu makkelijker is te vinden en er veel relaties worden gelegd tussen gerelateerde berichten. Wij zijn ontzettend trots op het resultaat. Mogelijk heeft de nieuwe website ook bijgedragen in de daling van het aantal vragen. Nieuwsberichten en andere communicatiemiddelen en praktische tools zijn nu nog makkelijker te vinden, waardoor werkgevers minder snel naar de telefoon hoeven te grijpen.’

Wijzigingen cao

Over cao-wijzigingen informeert de Werkgeverslijn als eerste. Door het aflopen van drie agrarische cao’s in 2023 ontving de Werkgeverslijn veel vragen hierover van werkgevers. ‘Zowel telefonisch als per mail worden deze vragen zo spoedig mogelijk beantwoord. Via de website en de nieuwsbrief hielden we werkgevers op de hoogte’, zegt de arbeidsadviseur. Ook internationale werknemers waren in 2023 vaak het onderwerp voor vragen, bijvoorbeeld over een burgerservicenummer aanvragen en huisvesting realiseren. Daarom heeft de Werkgeverslijn tools ontwikkeld zoals de checklist Wet goed verhuurderschap en het Model Informatieblad rechten en plichten van de huur van huisvesting. Vanuit LTO is er ook hard voor dit dossier gelobbyd. Onder grote belangstelling werden er werkbezoeken gehouden op locaties waar deze huisvesting goed op orde was. Eind november stond ook nog de Dag van de agrarische huisvesting op de agenda.

Hervorming arbeidsmarkt

Daarnaast heeft het kabinet in 2023 plannen gemaakt voor een hervorming van de arbeidsmarkt. De eerste hoofdlijnen van een arbeidsmarktpakket zijn gedeeld. ‘Als er nieuws was, hebben we dat zo laagdrempelig mogelijk gedeeld’, zegt Schenk. ‘Dit pakket heeft effecten voor onze werkgevers. Zo brengt het wetsvoorstel verbetering flexibele arbeidsmarkten met zich mee dat je geen nulurencontracten meer kunt geven, met uitzondering voor scholieren en studenten.’ Het pakket moet leiden tot meer zekerheid voor werken aan de ene kant en meer wendbaarheid voor ondernemers aan de andere kant. ‘Als team kijken we ernaar uit om ook in 2024 veel agrarisch werkgevers van dienst te zijn’, benadrukt de arbeidsadviseur.

Werkgevers die op de hoogte willen blijven van de laatste werkgeversontwikkelingen in de agrarische sector, kunnen zich via deze link inschrijven voor de digitale nieuwsbrief.

Dienstverlening Werkgeverslijn

LTO Noord heeft samen met ZLTO, LLTB, LTO Nederland, Glastuinbouw Nederland, KAVB, NFO, Royal Anthos en Plantum de Werkgeverslijn land- en tuinbouw opgezet. Doel van de Werkgeverslijn is werkgevers in de agrarische sector maximaal te ondersteunen op het gebied van goed werkgeverschap door praktische informatie, tips en tools. De Werkgeverslijn wordt medegefinancierd met de premie die agrarisch werkgevers jaarlijks betalen aan Colland Arbeidsmarkt. De basisdienstverlening van de Werkgeverslijn is daarom voor iedere agrarisch werkgever kosteloos. Wilt u van de volledige dienstverlening gebruikmaken? Dan biedt een abonnement uitkomst. LTO-leden ontvangen hierop 56 procent korting.