Nieuwe pensioenwet gaat een jaar later in

landbouw

Op 10 mei maakt Minister Koolmees (SZW) bekend dat de nieuwe pensioenwet een jaar later dan verwacht in werking gaat treden. Niet op 1 januari 2022, maar uiterlijk op 1 januari 2023. De nieuwe pensioenwet zorgt voor een grondige verbouwing van de wijze van pensioenopbouw. In het nieuwe pensioenstelsel staat een persoonlijker pensioen centraal. Kabinet en sociale partners streven er naar om per 1 januari 2026 of waar mogelijk zelfs eerder de overstap te maken. Voor werkgevers blijft een snelle overgang naar een persoonlijker en moderner pensioenstelsel met stabiele premies onverminderd van groot belang. LTO Nederland trekt samen met VNO-NCW en MKB-Nederland op bij de verdere uitwerking van de wetgeving.