Nieuwe modelovereenkomst voor inzet zzp’ers in de land- en tuinbouw

Koeien ophalen met de fiets

Deze inhoud is uitsluitend beschikbaar voor cao-abonnementhouders van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw.

Lees hier meer over het cao-abonnement.

Klik hier om je in te loggen