Nieuwe cao-tekst Productiegerichte Dierhouderij

vierluik dierhouderij.

De cao voor de Productgerichte Dierhouderij treedt vanaf morgen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 in werking. In afwachting van de algemeen verbindendverklaring (AVV) zal dit alleen gelden voor de werkgevers die zijn aangesloten bij een van de deelnemende werkgeversorganisaties. Voor deze cao zijn dat LTO Nederland, COBK, POV en Envigo. Algemeen verbindend verklaring van de cao is ook aangevraagd, maar deze procedure duurt doorgaans enkele weken.

De belangrijkste wijziging van de cao is de verhoging van de salarisschalen en vergoedingen met 1%.

Gerelateerde berichten

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.