Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw beschikbaar

Glastuinbouw

De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. De algemeen verbindend verklaring van deze cao isaangevraagd bij het ministerie van SZW. Na algemeen verbindend verklaring geldt de cao Glastuinbouw voor alle ondernemers in de sector.

Inhoud nieuwe cao

Onlangs organiseerden Glastuinbouw Nederland, Plantum NL en de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een webinar over de inhoud van de nieuwe cao. Ook worden er in april en mei vijf fysieke bijeenkomsten georganiseerd waarin de afspraken nader worden toegelicht. De ondernemers die zitting hebben in de ondernemersgroep en een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de inhoud van deze cao, zijn aanwezig voor vragen. Meer informatie over het programma en aanmelden, klik hier.