Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw 2024 beschikbaar

Glastuinbouw

Nieuwe cao-tekst Glastuinbouw 2024 beschikbaar

De tekst van de nieuwe cao Glastuinbouw is nu beschikbaar. Deze cao kent een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025. De algemeen verbindend verklaring van deze cao wordt aangevraagd bij het ministerie van SZW. Na algemeen verbindend verklaring geldt de cao Glastuinbouw voor alle ondernemers in de sector.

De tekst is hier te vinden. Of via de Glastuinbouwpagina.

Enkele hoogtepunten van het cao-akkoord:

Loonsverhogingen
De cao heeft een looptijd van 15 maanden. Per 1 juli 2024 en per 1 januari 2025 wordt de B-schaal aangepast en de lonen in schaal C tot en met H met respectievelijk 1,7% en 1,5% verhoogd.

Reiskostenvergoeding
De reiskostenvergoeding van 21 cent wordt verhoogd naar de fiscaal toegestane onbelaste vergoeding van 23 cent per kilometer.

Jeugdlonen
Vanaf 19 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

De glastuinbouwsector staat onder grote druk. In moeilijke tijden moeten bedrijven medewerkers binden en vinden. Duidelijkheid over loon is daar een belangrijke factor bij.
Deze cao met een looptijd van 15 maanden geeft ook ruimte om in gesprek te gaan over de toekomstagenda en daarop volgende cao-onderhandelingen te baseren.

Bij de cao Glastuinbouw zijn de volgende partijen betrokken:
Glastuinbouw Nederland, Plantum, LTO Nederland, FNV en CNV-vakmensen.

Gerelateerde berichten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.