Nieuwe cao-tekst beschikbaar voor de cao Productiegerichte Dierhouderij