Nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij een feit

Het eindbod voor een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij is door CNV Vakmensen geaccepteerd. Op 12 december jl. hadden de werkgeversorganisaties LTO Nederland, POV, COBK en ENVIGO RMS dit eindbod bij de betrokken vakbonden (CNV Vakmensen en FNV) neergelegd. Met het accepteren van het eindbod is een nieuwe cao met een looptijd tot en met 31 december 2025 zeker.

“Deze nieuwe cao geeft duidelijkheid aan zowel werkgevers als werknemers. In het kader van goed werkgeverschap is het belangrijk oog te hebben voor de gestegen kosten waar ook werknemers mee te maken hebben.” aldus Eric Douma, portefeuillehouder Ondernemerschap en Onderwijs bij LTO Nederland.

Per 1 januari 2024 worden de feitelijke lonen verhoogd met minimaal 5% oplopend tot 8%, afhankelijk van de functiegroep waarin de werknemer is ingedeeld. Per 1 januari 2025 volgt een volgende verhoging. Vanaf 2024 geldt een verruiming van de reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer.

Vervolgproces
Vertegenwoordigers van de werkgeverszijde en vakbond CNV zullen zo snel mogelijk de nieuwe cao-tekst opstellen. Daarin worden de afspraken verwerkt zoals deze zijn opgenomen in het eindbod. Vervolgens wordt de cao ingediend bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te komen tot algemeen verbindend verklaring (AVV). De cao geldt voor de sectoren melkveehouderij, varkenshouderij, pluimveehouderij en kuikenbroederij.

Bron: LTO

Gerelateerde berichten

Nieuwe cao-tekst beschikbaar voor de cao Productiegerichte Dierhouderij

Met het ontvangen van de zogeheten kennisgeving van ontvangst (KVO) vanuit het ministerie van SZW, is de nieuwe cao Productiegerichte…

Looncijfers per 1 januari 2024 beschikbaar voor de cao Productiegerichte Dierhouderij

Op 2 februari 2024 is het eindbod voor een nieuwe cao Productiegerichte Dierhouderij door CNV Vakmensen geaccepteerd. Inmiddels zijn de…

Looncijfers per 1 januari 2024 beschikbaar voor de cao Productiegerichte Dierhouderij

Je hebt een abonnement nodig om dit artikel te lezen. Al abonnee? Log in. Krijg als abonnee onbeperkt toegang tot…