Mogelijk deels betaald ouderschapsverlof in 2022

zwangere buik

Een werknemer mag ouderschapsverlof opnemen voor kinderen tot 8 jaar. Voor elk kind heeft hij recht op 26 weken ouderschapsverlof. Beide ouders hebben hier recht op. De werknemer heeft geen recht op salaris over de uren waarvoor hij ouderschapsverlof opneemt. In sommige sectoren is het in de cao afgesproken dat het ouderschapsverlof deels wordt doorbetaald, maar onze sector kent die afspraken niet. Ouderschapsverlof is vooralsnog dus een vorm van onbetaald verlof.

Vanaf augustus 2022 deels betaald ouderschapsverlof
Op 20 april jl. heeft de Tweede Kamer echter ingestemd met een wetsvoorstel waarbij werknemers de eerste 9 weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald krijgen. Ouders krijgen in die negen weken een uitkering via het UWV, van 50% van het dagloon. Belangrijk element van het wetsvoorstel is wel dat de eerste negen weken alleen worden doorbetaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Zowel moeders als vaders hebben recht op dit doorbetaald ouderschapsverlof.

Het wetsvoorstel moet nog worden behandeld door de Eerste Kamer, maar de verwachting is dat dit ingaat op 2 augustus 2022.

Werk-privé balans
Dit wetsvoorstel is het niet de eerste wijziging als het gaat om geboorte- en ouderschapsverlof. Sinds 1 januari 2019 hebben partners al recht op 5 dagen geboorteverlof (in plaats van 2) na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 kunnen werknemers ook nog eens vijf weken betaald verlof opnemen in de eerste zes maanden. Dit deels doorbetaalde ouderschapsverlof komt hier naar verwachting bij per 2 augustus 2022. Met deze besluiten wil de overheid dat er meer balans komt tussen werk en privé, en geeft het gezinnen meer de tijd om te wennen aan de veranderingen bij de komst van een kindje.

Wil je meer weten over ouderschapsverlof? Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.