Minimumuurloon gaat in op 1 januari 2024

eurobiljetten 20 euro geld

Op 1 januari 2024 wordt het wettelijk minimumuurloon ingevoerd en verdwijnen de vaste minimum maand-, week- en daglonen. Vanaf 1 januari 2024 is de werkgever verplicht om werknemers per uur minimaal het wettelijk minimumuurloon te betalen. Er geldt altijd 1 vast minimumuurloon voor alle werknemers van 21 jaar en ouder. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden vanaf 1 januari 2024 vaste minimumjeugdlonen per uur gebaseerd op een 36-urige werkweek. De invoering van een uniform minimumuurloon maakt een einde aan de situatie dat een werknemer in de ene sector 40 uur werkt, en in een andere sector 36 uur werkt voor hetzelfde minimum(maand)loon. Zowel de Tweede Kamer als ook de Eerste Kamer stemden eerder dit jaar in met wetsvoorstel waardoor de wijzigingen een feit zijn. Dit is een politieke keuze, maar de financiële gevolgen komen op het bordje van de werkgever.

Impact
LTO Nederland maakt zich zorgen over de extra financiële lasten die dit zal opleveren voor de werkgevers in de land- en tuinbouw. Met het invoeren van deze wet zal elke werknemer een minimumuurloon krijgen dat is gebaseerd op een 36-urige werkwerk. Voor een groot aantal sectoren, zoals in de land- en tuinbouw waar nu gewerkt wordt met een 38-urige werkweek, zal deze maatregel leiden tot een kostenstijging van zo’n 5,5%. Deze komt boven op de forse minimumloonstijging van ruim 10% per 1 januari van dit jaar. In de komende onderhandelingen voor de agrarische cao’s zal dit onderwerp dan ook zeker een rol gaan spelen.

Bekijk hier het werkgeversjournaal waarin Marco Bellekom in gesprek is over dit onderwerp en de impact ervan met Diana Eleveld, themaspecialist bij LTO Nederland.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een kennisdocument opgesteld met veel gestelde vragen en voorbeeldberekeningen om iedereen op weg te helpen.

 

Gerelateerde berichten

eurobiljetten 20 euro geld

Wettelijk minimumuurloon 2024 bekend

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur.