Melden werknemers met buitenlandse werkgever of buitenlandse zelfstandigen

Weknemers in rood bloembollenveld

Geef jij wel eens opdrachten aan in het buitenland gevestigde bedrijven? Dan heb je te maken met de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Hierin staan de arbeidsvoorwaarden voor tijdelijk gedetacheerde werknemers met een buitenlandse werkgever, die in Nederland komen werken. De WagwEU beschermt hen beter en bestrijdt oneerlijke concurrentie op basis van arbeidsvoorwaarden.  Deze regeling geldt voor alle EU-lidstaten, Noorwegen, Liechtenstein, IJsland en Zwitserland. Uit onderzoek is gebleken dat deze wet nog niet bij alle Nederlandse ondernemers bekend is. Daarom brengen wij deze graag nog eens onder de aandacht.

Melden

De tijdelijk gedetacheerde werknemers uit het buitenland moeten namelijk voor hun komst verplicht gemeld worden bij de overheid. Zo kan de overheid controleren of zij onder veilige, gezonde en eerlijke omstandigheden werken. De buitenlandse werkgever moet deze melding zelf doen op postedworkers.nl  (melden kan in het Nederlands, Engels en Duits). Dit is het Nederlandse online meldloket. De bedoeling van het meldpunt is om fraude en uitbuiting bij (onder-)aanneming en detachering beter te bestrijden. Er moet in het loket onder meer aangegeven worden welke werkzaamheden zij zullen verrichten, in welke periode zij dat doen en of zij werknemers met zich meebrengen. Betreft het een zelfstandige uit het buitenland? Dan moet deze zelfstandige zich alleen melden als hij/zij in bepaalde sectoren werkt.

Voor jou als opdrachtgever heb je een aantal verplichtingen wanneer je zakendoet met een buitenlandse opdrachtnemer. Namelijk:

  • controleren of de opdrachtnemers zich inschrijven bij het online meldloket van de overheid;
  • controleren of de gegevens die de buitenlandse opdrachtnemer invoert wel correct zijn en;
  • de gegevens die de opdrachtnemer invoert, corrigeren als dat nodig is.

Doe je dit niet, dan ben je medeaansprakelijk voor de foutieve gegevens en kan je een flinke boete krijgen.

Meer informatie

Een handig filmpje en een stappenplan over wat je als opdrachtgever moet doen om aan de verplichtingen te voldoen, kun je vinden op de website van Posted Workers. Wat je moet doen wanneer je inhuurt via een uitzendbureau, en of melding dan wel of niet verplicht is, wordt duidelijk met de beslisboom die daar ook te vinden is.