Maatwerkoplossing voor hoge ww-premie seizoensarbeid komt dichterbij

Kersen plukken

De Tweede Kamer heeft het kabinet in 2020 bij de voortgang van de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans verzocht om specifieke knelpunten voor sectoren met seizoensarbeid in beeld te brengen. LTO Nederland dringt al langer aan op het aanpakken van knelpunten en het verlagen van de werkgeverslasten bij seizoensarbeid. Op dit moment verkent het Ministerie van SZW verschillende mogelijkheden om invulling te geven aan de opdracht van de Tweede Kamer om knelpunten van werkgevers met seizoensarbeid aan te pakken. LTO Nederland ziet dat een alternatief voor de hoge ww-premie voor seizoensarbeid dichterbij komt.

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft tot doel om werkgevers te stimuleren meer mensen in vaste dienst te nemen door tijdelijke arbeid fors duurder te maken. Vooral sectoren die te maken hebben met seizoensarbeid – dat vanwege klimatologische en natuurlijke omstandigheden per definitie tijdelijk is – hebben geen keuze en zijn verplicht om de hoge ww-premie te betalen. De Tweede Kamer heeft het kabinet al in 2020 opgedragen om de knelpunten te onderzoeken en maatwerkoplossingen in beeld te brengen.

LTO Nederland is in gesprek met het Ministerie van SZW over hun verkenning en uitwerking van maatwerkoplossingen. Het Ministerie van SZW verkent nu een alternatieve route en verwacht in de eerste helft van 2022 meer zicht te hebben op de maatwerkoplossing. LTO Nederland blijft aandringen dat het noodzakelijk is om snel te komen met een passende maatwerkoplossing voor sectoren met seizoensarbeid.

Bron: LTO Nederland