LTO Nederland verlengt afspraak toepassing ET-kostenregeling  

Peren plukken

LTO Nederland heeft met de Belastingdienst overeenstemming bereikt over verlenging van de zogenaamde cafetariaregeling tot en met eind 2023. Deze regeling maakt het mogelijk voor werkgevers om voor hun internationale werknemers in eigen dienst de zogenaamde extraterritoriale kosten (ET-kosten) fiscaal gunstig uit te ruilen met bruto loon. ET-kosten zijn de extra kosten die buitenlandse medewerkers hebben als zij tijdelijk in Nederland werken voor onder meer levensonderhoud, huisvesting en reizen van en naar het thuisland.

Met verlenging van deze regeling blijft het mogelijk voor werkgevers in de glastuinbouw, open teelten en dierhouderij om de extra kosten huisvesting, levensonderhoud en reiskosten uit te ruilen met het deel van het bruto loon dat uitstijgt boven het wettelijk minimumloon. Werkgevers in de paddenstoelenteelt kunnen over toepassing van deze regeling contact opnemen met hun eigen belastinginspecteur. De regeling geldt voor buitenlandse medewerkers die in dienst zijn bij een agrarische werkgever met een arbeidsovereenkomst tot maximaal 9 maanden.

Alle afspraken zijn samengevat en voorzien van rekenvoorbeelden in de nieuwe brochure over de cafetariaregeling. Ook zijn voorbeeldovereenkomsten, waarin werkgever en werknemer de toepassing van deze regeling samen afspreken als aanvulling op de arbeidsovereenkomst in meerdere talen beschikbaar. Alles is te downloaden op deze themapagina.

Voor meer informatie over toepassing van de cafetariaregeling kunnen werkgevers contact opnemen met de Werkgeverslijn op 088 – 888 66 88 of info@werkgeverslijn.nl.