Loonsomfactoren 2021: wat kost arbeid?

Personeel is voor de meeste ondernemers de belangrijkste investering. Een werknemer kost meer dan zijn maandelijkse brutoloon. Om de hoogte van de totale loonkosten uit te rekenen, vermenigvuldig je het bruto uurloon van de werknemer met de zogenaamde loonsomfactor. Deze loonsomfactor is echter per contracttype (piekarbeider, seizoenarbeider, vaste werknemer enzovoort) verschillend. Dat komt door het al dan niet afdragen van premies die bij de betreffende werknemer van toepassing zijn.

Door te rekenen met de goede loonsomfactor, kun je een goede vergelijking maken tussen de verschillende contractvormen en bepalen wat goed bij jouw bedrijf past.

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw heeft in samenwerking met de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) de loonsomfactoren laten berekenen. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Er is uitgegaan van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 juli 2021, oftewel € 10,34 per uur. De werknemer werkt 38 uur per week dus er is in de voorbeelden niet met overwerktoeslagen gerekend. De loonsomfactoren kunnen anders uitpakken wanneer er sprake is van een hoger loon of overwerktoeslagen.
  • Vanaf 1 augustus tot en met 31 december 2021 gelden er tijdelijk lagere WW-premies. Deze premies zijn meegenomen in de berekeningen.
  • Bij de loonsomfactor van een AOW gerechtigde werknemer is pensioenpremie inbegrepen. Deze dient tot de 68-jarige leeftijd van de werknemer te worden afgedragen.
  • De regeling seizoenarbeid is alleen toe te passen door werkgevers in de sector Open Teelten.

De loonsomfactoren zien er voor de periode 1 augustus 2021 tot en met 31 december 2021 als volgt uit:

AOW-gerechtigde werknemer1,29
Piekarbeider1,45
Regeling seizoenarbeid OT1,54
Werknemer tijdelijke arbeidsovereenkomst1,54
Werknemer vaste arbeidsovereenkomst1,49

 

Om een eerlijk vergelijk te maken tussen de loonkosten van mensen in eigen dienst met die van een uitzendkracht of een payrollwerknemer, dient er naar meer factoren gekeken te worden dan alleen de lonen en de afdrachten van premies. Dit noemen wij de zogenaamde opslag. Denk hierbij aan kosten voor bijvoorbeeld een verzuimverzekering, de loondoorbetaling over feestdagen en de kosten voor een accountant of salarisverwerker. Deze gegevens zijn wij nog aan het actualiseren. Wij hopen hier in september nader over te kunnen berichten.

Als je werken via een payroller of uitzendbureau overweegt, let er dan op dat in de loonsomfactor uit de offerte alle kosten zijn meegenomen. Sommige bedrijven communiceren met een lage factor, maar brengen dan opslagen voor bijvoorbeeld vakantie- en toeslaggeld later in rekening. Hierdoor kan de loonsomfactor uit de offerte of advertentie, later aanmerkelijk hoger uitvallen.