Looncijfers per 1 maart 2023 cao Open Teelten beschikbaar

Looncijfers per 1 maart 2023 cao Open Teelten beschikbaar
2 maart 2023 Marco

De partijen die betrokken zijn bij de totstandkoming van de cao Open Teelten, LTO Nederland, NFO, Anthos, en KAVB enerzijds en FNV en CNV Vakmensen anderzijds, hebben akkoord gegeven op de nieuwe loontabel van de cao Open Teelten per 1 maart 2023. Die vind je hier.

Hiermee zijn de nieuwe looncijfers officieel vastgesteld. Partijen gaan nu aan de slag met de cao-tekst. Zodra de tekst van de nieuwe cao definitief is, wordt ze zo snel mogelijk ter algemeen verbindend verklaring voorgelegd aan het ministerie van SZW en gepubliceerd op de site van de Werkgeverslijn.

Heb je vragen over de nieuwe loontabel? Neem dan contact op met onze adviseurs via T 088 – 888 66 88.

 

0 Reacties

Laat een reactie achter