Loon en toeslagen voor de feestdagen

Het zit er weer aan te komen: de periode van het jaar met een aantal doorbetaalde feestdagen. Werkt jouw werknemer op een feestdag? Dan heeft hij waarschijnlijk recht op een extra vergoeding over de gewerkte uren. De diverse cao’s kennen hier afspraken over.

In de cao’s Glastuinbouw en Open Teelten is afgesproken dat de werknemer zijn gewone periodeloon krijgt en daarnaast het loon over de gewerkte uren en 50% toeslag. Werkt een voltijd werknemer 6 uur bijvoorbeeld op Tweede Pinksterdag, dan geldt dat hij naast zijn gewone loon ook nog 6 uur tegen 150% uitbetaald krijgt.

In de cao Productiegerichte Dierhouderij is afgesproken dat de werknemer naast zijn periodeloon recht heeft op vervangende vrije tijd voor de gewerkte uren en een toeslag van 100%. Een voltijd werknemer die bijvoorbeeld op Tweede Pinksterdag 6 uur werkt krijgt in deze cao naast zijn gewone loon dus 6 uur vrije tijd en een toeslag van 100%.

5 mei

Welke dagen als doorbetaalde feestdagen gelden kun je nalezen in de desbetreffende cao. Omdat dit jaar geen lustrumjaar is, is 5 mei in alle cao’s geen doorbetaalde feestdag maar een reguliere werkdag. Als een werknemer vrij wil op 5 mei dan kan hij hiervoor verlof opnemen.