Lonen en vergoedingen cao Open Teelten per 1 januari 2024

Per 1 januari 2024 wijzigen loontabellen als gevolg van het WML en de afstandsvergoeding in de cao Open Teelten. In dit overzicht lonen en vergoedingen vindt u alvast onder voorbehoud van kennisgeving van ontvangst van het ministerie van SZW,  de loontabellen per 1 januari 2024 tezamen met de andere gewijzigde vergoeding.