Loket vierde aanvraagperiode NOW open op maandag 15 februari

Werkgevers die een aanvraag willen doen voor de vierde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) kunnen vanaf maandag 15 februari (9.00 uur) terecht bij UWV. Ze kunnen dan een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen voor de maanden januari tot en met maart 2021. Vanwege de verlengde lockdown verwacht UWV opnieuw veel aanvragen.

‘Nadat in december de lockdown werd afgekondigd en we het loket voor de derde periode heropenden, zagen we duizenden nieuwe aanvragen binnenkomen’, zegt UWV-bestuurder Janet Helder. ‘Die lockdown duurt nu al bijna twee maanden en dat heeft een grote impact op werkgevers, zeker in sectoren als horeca en detailhandel. We verwachten daarom dat het maandag meteen weer druk wordt.’

De maximale tegemoetkoming in de loonkosten is onlangs door het kabinet verhoogd van 80 naar 85 procent van de loonkosten (bij 100 procent omzetverlies). Dat vraagt een aantal aanpassingen bij UWV. Helder: ‘Om die verhoging van de vergoeding mee te kunnen nemen in de voorschotten, is het mogelijk dat de eerste uitbetalingen een aantal dagen later worden overgemaakt dan werkgevers gewend zijn. Maar we doen er alles aan om die periode zo kort mogelijk te houden, zodat werkgevers snel hun voorschot ontvangen, salarissen betaald kunnen worden en banen behouden blijven.’

Tegemoetkoming hoger, overige voorwaarden ongewijzigd

De regeling NOW is bedoeld om zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden in deze moeilijke tijden. In de vierde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor de maanden januari tot en met maart 2021. Ten opzichte van de derde periode NOW is alleen de maximale tegemoetkoming veranderd. Die is nu maximaal 85 procent bij een omzetverlies van 100 procent en evenredig minder bij een lager omzetverlies. De overige voorwaarden zijn gelijk aan die in de derde periode. Zo geldt nog steeds dat de loonsom met tien procent mag dalen ten opzichte van de referentiemaand juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van 80 procent van de tegemoetkoming. Het voorschot wordt in drie termijnen betaald.

Goede voorbereiding en realistische inschatting van belang

Aanvragen voor de vierde periode van de NOW-regeling kunnen worden ingediend tot en met zondag 14 maart 2021. Om de aanvragen snel te kunnen verwerken is het van belang dat werkgevers zich van te voren goed informeren en voorbereiden, zodat ze de aanvraag in één keer goed en volledig invullen. Op de website van UWV is alle informatie te vinden.

Minstens zo belangrijk is het dat werkgevers een goede inschatting maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve berekening van de tegemoetkoming die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering. Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld, die vanaf aanstaande maandag te gebruiken zijn. Op www.rekenhulpomzetverlies.nl kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen. De simulatietool op www.simulatienow.nl laat o.a. zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening en wat voor bedrag aan voorschot en definitieve tegemoetkoming de werkgever mag verwachten op basis van zijn loonsom en geschatte omzetverlies.

Ruime betalingsregeling bij terugvordering eerste periode NOW

UWV is ondertussen ook bezig met de definitieve berekeningen voor de eerste periode NOW. Werkgevers kunnen hiervoor sinds 7 oktober 2020 een aanvraag indienen. Op basis van het feitelijke omzetverlies en de loonsom over maart, april en mei 2020 stelt UWV vervolgens vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of – bij een dalende loonsom en/of minder groot omzetverlies dan van te voren ingeschat – een terugvordering.

In december is UWV begonnen met het versturen van de eerste beschikkingen voor zowel nabetalingen als terugvorderingen. ‘We realiseren ons dat het heel vervelend is wanneer je als ondernemer nu dicht bent door de lockdown en dan een terugvordering op de mat krijgt’, aldus UWV-bestuurder Janet Helder. ‘We snappen ook heel goed dat ondernemers nu niet het geld hebben om dat bedrag in één keer terug te betalen. Daarom bieden we ruime betalingsregelingen, waarbij we kijken naar iemands persoonlijke situatie. Ik raad ondernemers in zo’n geval ook echt aan contact met ons op te nemen om zo’n regeling te treffen.’

De mogelijkheid om een betalingsregeling te treffen wordt ook nadrukkelijk benoemd in de beschikkingen die UWV verstuurt. Werkgevers die hierover meer informatie willen, kunnen bellen met de NOW Telefoon 088 – 898 20 04.

Bron tekst & afbeelding: UWV