Jeugdlonen en schalen K, L en M cao Glastuinbouw

De nieuwe cao Glastuinbouw is nu een feit. Twee vragen over de loonschalen worden door nogal wat ondernemers gesteld. In dit nieuwsbericht de vragen met antwoord.

Hoe zien de jeugdlonen voor 18 jaar en jonger eruit?
Vanaf 19 jaar zal het startsalaris van het loongebouw/loonschaal gaan gelden en geen afgeleid jeugdloon.

De jeugdschalen gaan er per 1 januari 2024 gaat als volgt uitzien:

 schalen
tredenBCDEFGH
15 jaar40%40%40%40%40%40%40%
16 jaar50%50%50%50%50%50%50%
17 jaar60%60%60%60%60%60%60%
18 jaar70%70%70%70%70%70%70%
19 jaar100%100%100%100%100%100%100%
20 jaar100%100%100%100%100%100%100%
1
2WML-€ 13,27€ 13,98€ 14,33€ 14,58€ 15,19€ 15,91€ 17,15

 

Welke loonsverhoging geldt voor de schalen K, L en M?
De functiegroepen A t/m H maken onderdeel uit van de Cao Glastuinbouw (artikel 33 lid 1b). De loonsverhoging is overeengekomen over het feitelijk loon voor werknemers ingedeeld in de functiegroepen A t/m H. De loonsverhoging geldt ook als het loon boven de cao schaal A t/m H ligt. De werknemer boven het maximale SV-premieloon is uitgezonderd van de loonsverhoging (zie artikel 2 lid 1).

De groepen K, L en M behoren niet tot de cao. De in de cao vastgelegde loonsverhoging geldt niet voor deze medewerkers. In het functiehandboek zijn wel referentiefuncties opgenomen.

Bron: Glastuinbouw Nederland.