Jaarurenmodel cao Glastuinbouw toegelicht

Paprika's sorteren

Het jaarurenmodel regelt dat er tussen werkgever en werknemer een aantal te werken uren per jaar wordt overeengekomen. Dit in plaats van de meer gebruikelijke afspraak in een aantal te werken uren per week. De werknemer werkt gedurende perioden plus en min ten opzichte van de overeengekomen gemiddelde arbeidsduur per week. Met deze afspraak ontstaat ruimte en flexibiliteit om in onderling overleg de inzet van de werknemer af te stemmen op werkpieken en -dalen, maar ook op de wensen van de werknemer zelf. Denk bijvoorbeeld aan een internationale werknemers die graag voor een langere periode naar huis wil.

Hoe werkt het?

De jaarurennorm is gelijk aan het aantal overeengekomen arbeidsuren per week * 52,2. De jaarurennorm bedraagt maximaal 2.192,4 uur per kalenderjaar. Er is sprake van een regelmatige loonbetaling, onafhankelijk van het aantal uren dat in een bepaalde periode is gewerkt. Jaarlijks is er een afrekenmoment. Op dit moment wordt bepaald of er sprake is van min- of plusuren. Minuren zijn voor rekening van de werkgever en plusuren worden met een toeslag afgerekend of bijgeschreven op de verlofkaart.

Minimaal 1 maand voor ingang van het jaarurenmodel legt de werkgever schriftelijk vast dat de werknemer in een jaarurenmodel werkt.

Waar moet je verder rekening mee houden?

  • Het aantal uren per dienst is minimaal 3 uur en maximaal 10 uur.
  • De arbeidsduur per week is ten hoogste 48 uur.
  • Wordt het maximum aantal uren per dag en/of per week overschreden dan heeft de werknemer recht op een toeslag.
  • Werknemer werkt zijn uren zoveel als mogelijk in de bedrijfstijd: ma t/m vr 6-20 uur en za 6-15 uur. Voor het werken buiten de bedrijfstijd geldt een toeslag.
  • Het is mogelijk om gedurende 4 weken per jaar de arbeidsduur terug te brengen naar 0 uur en gedurende 8 weken de arbeidsduur te verlengen naar 50 uur. Het aantal weken dat 0 uren wordt gewerkt kan op verzoek van de werknemer ook uitgebreid worden.

Heb je hulp nodig?

Heb je vragen over de toepassing van het jaarurenmodel? De adviseurs van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw helpen je graag verder. Ook kun je bij de Werkgeverslijn gratis model arbeidsovereenkomsten downloaden (in verschillende talen) waarmee je de afspraken met je werknemer goed op papier vastlegt.

Gerelateerde berichten

Cao Glastuinbouw

De cao Glastuinbouw is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan glastuinbouw worden besteed.