Invloed wijziging WML op loongebouw agrarische cao’s

De overheid heeft per 1 juli 2023 het wettelijk minimumloon verhoogd. Dat kan in bepaalde gevallen invloed hebben op het loongebouw van een cao.

Bij de cao Open Teelten komen namelijk een aantal treden van het loongebouw onder het wettelijk minimumloon te liggen. Het gaat om de treden B0 (eerste en tweede half jaar), B1 en C0 (eerste en tweede half jaar). Bij de cao Productiegerichte Dierhouderij gaat het om trede B1. Werkgevers zijn in dit geval verplicht om minimaal het wettelijk minimumloon uit te betalen. Bij de cao Glastuinbouw is er geen invloed van de stijging van het wettelijk minimumloon op het loongebouw door de loonsverhoging van 2% die voor deze sector is afgesproken. Voor de cao Open Teelten en Productiegerichte Dierhouderij zijn er geen loonverhogingen afgesproken per 1 juli 2023.

De looncijfers per cao naar aanleiding van de stijging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 vind je op de pagina’s van de desbetreffende cao’s. Zie de pagina’s hieronder.

Gerelateerde berichten

Cao Productiegerichte Dierhouderij

De cao Productiegerichte Dierhouderij is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak bestaan uit de bedrijfsmatige productiegerichte dierhouderij.

Cao Open Teelten

De cao Open Teelten is van toepassing op ondernemingen waarin de bedrijfsactiviteiten en/ of arbeidsuren uitsluitend of in hoofdzaak aan een open teelt worden besteed.