In gesprek over de cao Glastuinbouw

werknemer Glastuinbouw seniorenregeling

Eind dit jaar loopt de cao Glastuinbouw af. Inmiddels is duidelijk dat het nieuwe Wettelijk Minimum Loon fors omhoog gaat. Samen met de vakbonden bespreken Glastuinbouw Nederland en Plantum de gevolgen voor het loongebouw.

Wettelijk Minimum Loon
In het loongebouw is de entree van schaal B gekoppeld aan het Wettelijk minimumloon. Per 1 januari 2024 veranderen de rekenregels voor het Wettelijk minimum uurloon. Iedere werkgever moet voor het uurloon rekenen met fictief 36 uur. Dit is ongeacht de duur van de werkweek in de cao, bij ons 38 uur. Deze nieuwe rekenregel betekent een extra verhoging van het uurloon in B1 van circa 5%.

Verhoging wettelijk minimumloon 1-1-2024
Naast de nieuwe rekenregel voor het uurloon wordt het wettelijk minimumloon per 1 januari 2024 ook geïndexeerd. De nieuwe rekenregels en de indexatie samen maken dat het nieuwe minimum uurloon op 1 januari 13,27 euro wordt.

Voor het loongebouw in onze cao betekent dit dat zonder nieuwe cao afspraken de uurlonen in B1 tot en met B5, C1 en C2, D1 en D2 en tot slot E1 onder het minimum uurloon uitkomen. In deze schalen en treden zal in ieder geval vanaf 1 januari 13,27 euro per uur betaald moeten worden.

Loongebouw
In het loongebouw is de entree van schaal B gekoppeld aan het Wettelijk minimumloon. Veel medewerkers stromen ieder jaar op deze schaal in. Hoe bied je medewerkers nog perspectief op salarisgroei in schaal B? Ook de start salarissen van C, D en E komen onder het minimumloon uit. Hoe doe je recht aan het verschil in zwaarte van werk en salarisschalen ook bij de aanvangssalarissen? Belangrijke vragen die Glastuinbouw Nederland met de vakbonden aan het verkennen is.

Voorstellen brieven
Loon en loonschalen mogen nog zo belangrijk zijn, in een cao komen ook andere zaken aan bod. Er is afgesproken op 30 november voorstellen brieven uit te wisselen over het brede pakket aan onderwerpen voor de cao-tafel.

De cao-onderhandelingen volgen
Glastuinbouw Nederland sluit samen met Plantum en LTO Nederland de cao af. Aan vakbondszijde nemen FNV en CNV vakmensen deel. Op de website van Glastuinbouw Nederland kun je de onderhandelingen en laatste ontwikkelingen volgen. Vanaf 30 november kun je hier de voorstellen brieven terug vinden.

Bron: Glastuinbouw Nederland