Hoe komt een cao tot stand?

Hoe komt een cao tot stand?
9 maart 2016 Mirthe Post

Laatste update: 20 december 2016, 19:46

Momenteel zijn er cao-onderhandelingen gaande voor de cao’s Open Teelten en Glastuinbouw. Maar hoe verloopt zo’n proces? Er zijn verschillende stappen die worden doorlopen om tot een gezamenlijke cao te komen, een collectieve arbeidsovereenkomst.

Eerst vindt er een inventarisatie plaats van de wensen van de achterban, via de werkgeverscommissies van de sectoren. Al deze commissies zijn weer vertegenwoordigd in de regiegroep. De regiegroep bepaalt de wensen van de sectoren en dit wordt verwoord in een zogenaamde voorstellenbrief. Ook de vakbonden leggen de wensen van hun achterban vast in een voorstellenbrief.

De onderhandelingsdelegatie vanuit LTO brengt de voorstellenbrief van werkgevers in tijdens het cao-overleg. Deze delegatie voert de daadwerkelijke cao-onderhandelingen. Het onderhandelen zal een aantal overlegrondes duren. Tussendoor komt de regiegroep weer bij elkaar om de ontwikkelingen te bespreken en om aansluiting te houden met de achterban. Onderhandelen is geven en nemen: beide partijen moeten water bij de wijn doen om tot een akkoord te komen.

Als het partijen lukt om tot een akkoord te komen, dan wordt dit vervolgens voorgelegd aan de achterbannen. LTO legt dit dan voor aan de werkgeverscommissies en de federatieraad.  Als alle partijen instemmen  dan wordt het een definitief cao-akkoord. Hierna gaat er een redactieteam aan de slag met de nieuwe cao-tekst. Wanneer dit gereed is verschijnt er uiteindelijk een nieuw cao-boekje.

Wilt u op de hoogte blijven van de cao-onderhandelingen? Houdt dan onze website in de gaten of sluit een cao-abonnement af bij de Werkgeverslijn. U wordt dan direct op de hoogte gesteld van alle ontwikkelingen in het onderhandelingsproces.

0 Reacties

Laat een reactie achter